Ga naar inhoud

Tips om geluidsoverlast te voorkomen

Iedereen stoort zich wel eens aan de buren. Maar het kan ook zijn dat u zelf overlast veroorzaakt, zonder dat u dat doorheeft. Bijvoorbeeld door enthousiast door te klussen tot in de kleine uurtjes. Het kan zijn dat uw buren hier meer van meekrijgen dan u denkt.

Op deze pagina leest u meer over:

Wanneer is er sprake van overlast?

Misschien hoort u af en toe geluiden uit de woning van de buren. Zoals het geluid van de wasmachine of de stromende douche. Het zijn leefgeluiden die uw buren ook uit uw woning horen komen. Rekening houden met elkaar is daarom belangrijk. Maar dit betekent natuurlijk niet dat u in uw eigen woning op eieren moet gaan lopen.

Normale leefgeluiden kunnen storend zijn voor een ander, maar worden niet gezien als geluidsoverlast: volgens de wet moeten buren deze van elkaar kunnen verdragen. Wel kan er sprake zijn van geluidsoverlast als uw buren regelmatig en langdurig ernstig veel last van u hebben. In de wet heet dit ook wel onrechtmatige hinder.

Ga met elkaar in gesprek

De eerste stap in het voorkomen van overlast is: een vriendelijk praatje maken met uw buren. Vraag ze om het u direct te laten weten als ze overlast ervaren. U kunt dan samen naar een oplossing zoeken of maatregelen nemen om de overlast te beperken. Hoe eerder ze u waarschuwen, hoe kleiner de kans op een conflict.

Geluidsregels

Over de tijden waarop u wel en geen luide geluiden mag maken bestaan geen landelijke regels. Wel kan het zijn dat uw gemeente, uw verhuurder of uw Vereniging van Eigenaars (VvE) hier regels voor heeft opgesteld.

Regels van uw gemeente

Sommige gemeenten hebben een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarin staat tussen welke tijden u luide geluiden mag maken. U kunt de APV van uw gemeente inzien via de website van uw gemeente.

Regels als u in een appartement woont

Als u in een appartementencomplex woont, heeft u niet alleen te maken met de regels van de gemeente. Ook uw Vereniging van Eigenaars (VvE) kan regels voor geluidsoverlast hebben opgesteld. Zulke regels staan vaak in het huishoudelijk reglement.

Regels van uw verhuurder

Als u in een huurhuis woont, kan er in uw huurcontract staan op welke tijden u wel en geen harde geluiden mag maken.

Tijdstippen waarop u mag klussen

Klussen of verbouwen kan uw buren geluidsoverlast bezorgen. Informeer uw buren daarom ruim van tevoren over over werkzaamheden. Vertel ze op welke dagen en tijden u denkt te gaan klussen. Zijn uw buren het hier niet mee eens? Maak er dan samen duidelijke afspraken over en schrijf deze op.

Verbouwen veroorzaakt veel lawaai, daar kunt u weinig aan doen. Maar als u té lang en té veel kabaal maakt, dan kunt u geluidshinder veroorzaken die onrechtmatig is. Bijvoorbeeld als uw verbouwing langer duurt dan nodig. Of als u ‘s nachts urenlang in de weer bent met een cirkelzaag.

Vanaf hoe laat mag je boren en klussen?

Controleer in de APV van uw gemeente, uw huurcontract of bij uw VvE vanaf welke tijd u mag klussen. Als hier geen regels over zijn opgesteld, dan betekent dat nog niet dat het wenselijk is om te boren wanneer de buren nog slapen. Zeker niet als u eerder dan 7.00 uur wilt beginnen. Probeer dit daarom te vermijden.

Wilt u tóch in de vroege ochtend aan de slag gaan? Overleg dan met uw buren en spreek een begintijd af. Zo hebben zij er zo min mogelijk last van.

Tot hoe laat mag je boren en klussen?

Harde klusgeluiden op de late avond zijn over het algemeen ook niet gewenst. Ook hier geldt: houdt u altijd aan de regels die uw gemeente, verhuurder of VvE heeft opgesteld.

Zijn er geen officiële regels en wilt u na 22.00 uur nog klussen? Overleg dan met uw buren en spreek een eindtijd af. Zo voorkomt u dat ze uren wakker liggen door uw project. Geef het ook op tijd aan als uw klus uitloopt tot na de afgesproken tijd.

Vanaf hoe laat mag je lawaai maken op zondag?

Het is natuurlijk prettig als een verbouwing zo snel mogelijk achter de rug is. Misschien wilt u daarom doorwerken in het weekend. Het is mogelijk dat de tijden waarop u in het weekend geluid mag maken afwijken van de tijden waarop dit doordeweeks mag. Controleer daarom van tevoren de regels van uw gemeente, verhuurder of VvE. Geef het ook door aan uw buren als u op een zaterdag- of zondagochtend wilt gaan klussen.

Buren waarschuwen voor een feestje

Een feestje in het weekend moet kunnen, als het maar niet te vaak gebeurt. Geeft u binnenkort een feest? Informeer uw buren dan van tevoren: geef aan wanneer uw feest begint en eindigt en zorg dat u zich aan deze tijden houdt.

Tot hoe laat mag je muziek draaien?

Uw gemeente, verhuurder of VvE kan bepaalde eindtijden hanteren voor het draaien van luide muziek. Controleer of dit zo is.

Zijn er geen regels? Probeer de geluidsoverlast dan zoveel mogelijk te beperken na 23.00 uur. Spreek bijvoorbeeld met uw buren af dat u de muziek om deze tijd zachter zet. Als de buren weten waar ze aan toe zijn, hebben ze meestal ook meer begrip voor de tijdelijke overlast.

Tóch een conflict met de buren, wat nu?

Lukt het niet om afspraken te maken over uw verbouwing? Of is een situatie erg uit de hand gelopen? Soms is een conflict zo ernstig dat er meer nodig is dan een goed gesprek. Onze juristen helpen u dan graag verder met deskundig advies. Zij vertellen u wat uw rechten in deze situatie zijn en welke stappen u kunt zetten.

Vraag juridische hulp aan via uw rechtsbijstandverzekering of, als u die niet heeft, via Rechtshulp on demand.