Ga naar inhoud

Waarover wordt BTW berekend?

Op de factuur wordt eerst het leasebedrag exclusief BTW genoemd. Aan het einde van de factuur wordt de BTW (21%) toegevoegd en komen we uit op het afgesproken leasebedrag. Het kan gebeuren dat niet over het hele bedrag BTW wordt geheven, bijvoorbeeld bij onderdelen waarover geen BTW hoeft te worden betaald. Denk aan het aandeel wegenbelasting in de leaseprijs. Bij nieuwe contracten die na 5 juli 2017 zijn aangevraagd, wordt geen BTW meer geheven over de wegenbelasting.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?