Ga naar inhoud

Kan ik mijn contract eerder opzeggen?

Private Lease met Univé hanteert het Athlon-protectieplan. Daardoor kunt u uw private-leasecontract boetevrij opzeggen in geval van gedwongen ontslag, echtscheiding of overlijden.

Wilt om een andere reden eerder opzeggen? Bij Athlon heeft u een opzegtermijn van 1 maand. Het maandbedrag van uw private leaseauto is berekend op uw looptijd en kilometerbundel. Daarom kan aan tussentijds opzeggen een opzeggingsvergoeding verbonden zijn.

Athlon berekent de opzeggingsvergoeding altijd op twee manieren:

  • volgens het Keurmerk Private Lease: 50% van de resterende leasebedragen

  • aan de hand van de kilometer-looptijd-tabel in uw leasecontract (uw leasebedrag wordt dan opnieuw berekend)

De meest gunstige berekening voor u is van toepassing. Zo houdt Athlon de opzegvergoeding zo laag mogelijk voor u.

Rekenvoorbeeld

Stel, u heeft een private-leasecontract van 48 maanden voor € 214 per maand. Na 24 maanden wilt u uw contract opzeggen. De maandprijs die bij een leaseperiode van 24 maanden hoort is € 284.

Berekening 1: 50% van de resterende leasebedragen
Volgens het Keurmerk Private Lease wordt de opzegvergoeding berekend met de volgende som: de resterende leasebedragen x 50%. In dit voorbeeld bedraagt de opzegvergoeding: 24 maanden x € 214 x 50% = € 2.568.

Berekening 2: uw leasebedrag opnieuw berekenen
Hierbij is de rekensom als volgt: de werkelijke looptijd x het verschil in maandbedrag. In dit voorbeeld komt dat neer op: 24 maanden x (€ 284 minus € 214) = € 1.680.

In deze situatie is berekening 2 de meest gunstige berekening voor u als klant. Deze berekening is dan ook van toepassing. Dit betekent dat uw opzeggingsvergoeding € 1.680 bedraagt.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?