Ga naar inhoud

Ik kan bij verlenging mijn maandbedrag verlagen. Wat houdt dat in?

Als u uw abonnement verlengt tegen een korting op uw maandbedrag, dan geldt de korting over alle maandbedragen van de verlengingsperiode. Heeft u bijvoorbeeld een 24-maands contract en kiest u voor nóg 24 maanden? Dan geldt de korting dus over de laatste 24 maanden.

De korting gaat in zodra de verlenging door ons is verwerkt. Dat zal dus vaak nog vóór het einde van uw contract zijn. De korting wordt met terugwerkende kracht over de gehele leaseperiode verwerkt. Voor de maanden van de verlengingsperiode wordt het tarief met €5,- verlaagd. Voor de reeds verstreken maanden ontvangt u het kortingsbedrag direct op uw rekening. Volgens het voorbeeld dus 24 x € 5,- = € 120,-.


Uw volgende maandtermijnen worden verlaagd met de korting. Dit ziet u op uw factuur aan uw lagere maandbedrag. De korting over uw vorige maandtermijnen worden als cash back in mindering gebracht op uw eerstvolgende maandfactuur.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?