Ga naar inhoud

Ik kan bij verlenging mijn maandbedrag verlagen. Wat houdt dat in?

Als je je abonnement verlengt tegen een korting op je maandbedrag, dan geldt de korting over alle maandbedragen van de verlengingsperiode. Heb je bijvoorbeeld een 24-maands contract en kies je voor nóg 24 maanden? Dan geldt de korting dus over de laatste 24 maanden.

De korting gaat in zodra de verlenging door ons is verwerkt. Dat zal dus vaak nog vóór het einde van je contract zijn. De korting wordt met terugwerkende kracht over de gehele leaseperiode verwerkt. Voor de maanden van de verlengingsperiode wordt het tarief met €5,- verlaagd. Voor de reeds verstreken maanden ontvang je het kortingsbedrag direct op je rekening. Volgens het voorbeeld dus 24 x € 5,- = € 120,-.

Je volgende maandtermijnen worden verlaagd met de korting. Dit zie je op je factuur aan je lagere maandbedrag. De korting over je vorige maandtermijnen worden als cash back in mindering gebracht op je eerstvolgende maandfactuur.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?