Ga naar inhoud

Hoe wordt een voortijdige contractopzegging berekend?

U kunt uw private-lease overeenkomst met Univé op ieder gewenst moment opzeggen. Daar kan een opzegvergoeding aan verbonden zijn, tenzij er wordt opgezegd onder de voorwaarden van het Athlon-protectieplan. In alle andere gevallen zijn er wel kosten verbonden aan de opzegging.

Hoe wordt de opzegvergoeding bepaald?

Bij opzegging bedraagt de opzegvergoeding 50% van de nog totaal verschuldigde maandbedragen tot aan de einddatum. Maar volgt uit het overzicht in de private-leaseovereenkomst een lager bedrag als u bij aanvang direct voor een andere looptijd zou hebben gekozen? Dan is de meest gunstige berekening van toepassing.

Rekenvoorbeeld

Stel, u heeft een contract op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer met een maandbedrag van € 264,-. Na 24 maanden wilt u uw abonnement opzeggen.

De opzegvergoeding bedraagt 48 minus 24 = 24 maanden x € 264,- x 50% = € 3.168,-

Echter, als u direct een contract zou hebben afgesloten van 24 maanden, dan zou de leaseprijs € 325,- zijn geweest. Het verschil over de reeds verstreken periode is dan 48 minus 24 = 24 x (€ 325,- minus € 264,-) = € 1.464,-. Deze tweede berekening is de meest gunstige berekening voor de klant. Deze is dan ook van toepassing. De opzegvergoeding in dit voorbeeld bedraagt dus € 1.464,-

In de looptijd/kilometertabel van uw private-leaseovereenkomst met Univé ziet u al de nodige maandbedragen bij de verschillende looptijden. Het maandtarief dat hoort bij een looptijd tussen de genoemde looptijden in, is naar rato af te leiden.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?