Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over private lease

Private lease

Binnen een private-leasecontract met Univé bouwt u gewoon schadevrije jaren op. Aan het einde van de leaseperiode kunt u een verklaring van schadevrij opvragen, als dit het geval is.

Om zeker te weten dat u uw contract kunt nakomen, stellen wij een aantal voorwaarden aan onze klanten.

 • U bent aan het begin van de contractperiode minimaal 21 jaar oud. En aan het einde van de contractperiode maximaal 80 jaar oud.
 • U heeft een vast dienstverband of een dienstverband dat ten minste nog 3 maanden doorloopt. Wanneer uw dienstverband binnen 3 maanden ten einde loopt, ontvangen we graag een intentieverklaring van uw werkgever.
 • U heeft geen betalingsachterstand bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) en er ligt geen loonbeslag op uw salaris.
 • U bent niet geroyeerd door een verzekeringsmaatschappij.
 • Volgens de regels van het Private Lease Keurmerk bekijken we of u voldoende in staat bent om de maandelijkse lasten te dragen. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door EDR Credit Services.

Private Lease met Univé is flexibel. Zo kunt u uw private-leasecontract boetevrij opzeggen in geval van gedwongen ontslag, echtscheiding of overlijden.

Wilt u uw lopende contract om een andere reden eerder opzeggen en aansluitend een nieuw contract afsluiten? Dan wordt het contract herberekend op basis van de tabel in uw huidige contract. Het maandbedrag dat bij de nieuwe looptijd hoort, betaalt u dan over alle maandtermijnen.

Bij Private Lease met Univé is veel voor u geregeld. Om te beginnen de auto en de wegenbelasting. Verzekerd zijn WA-schaden, casco-schaden en ongevallen voor inzittenden. Verder zijn inbegrepen de kosten van onderhoud, reparaties en banden. Bovendien kunt u rekenen op pechhulp en op vervangend vervoer. En u kunt uw contract eenvoudig boetevrij opzeggen bij scheiding, baanverlies of ontslag.

Bij het BKR worden alle particuliere kredieten hoger dan € 250,- en met een minimale looptijd van 1 maand geregistreerd. Als u een private-leaseovereenkomst via Univé afsluit, wordt dit geregistreerd bij het BKR.

Voorbeeld: het abonnement dat u kiest kost € 249,- per maand. U wilt graag een privé-abonnement afsluiten voor 36 maanden. Uw registratie bij het BKR is dan € 249,- x 36 maanden = € 8.964,-

Bij schade betaalt u per schadegeval € 250,- eigen bijdrage. Kiest u bij het afsluiten van uw abonnement voor de module Verlaging Eigen Bijdrage? Dan verlaagt u uw eigen bijdrage naar € 100,- per schadegeval.

Is de schade niet verhaalbaar (bijvoorbeeld bij vandalisme), dan valt dit onder uw eigen bijdrage.

Nee, uw contract voorziet niet in winterbanden. Uw private-leaseauto wordt standaard geleverd op zomerbanden. Wilt u extra zekerheid? Kies dan voor all-seasonbanden. Dit zijn banden voor alle seizoenen en weersomstandigheden. Het wisselen van banden behoort hiermee tot het verleden. Deze banden zijn toegestaan als alternatief in alle landen waar winterbanden verplicht zijn.

Ja, u kunt Private Lease met Univé aanvragen op basis van twee inkomens: het salaris van u én uw partner samen.

Zo vraagt u leasen op twee inkomens aan:

 1. Nadat u Private Lease met Univé heeft aangevraagd, krijgt u via e-mail een persoonlijke uitnodiging van EDR (EDR Credit Services).
 2. Klik in deze mail op de link naar uw eigen omgeving en doorloop de stappen.
 3. Bent u bij blad 2? Selecteer dan onder het kopje Persoonsgegevens de optie die op u en uw partner van toepassing is: ‘Gehuwd/samenwonend zonder kinderen’ óf ‘Gehuwd/samenwonend met kinderen’.
 4. Onderaan het scherm verschijnt nu de optie ‘Ik doe de aanvraag’. Hier geeft u aan dat u private lease op basis van twee inkomens wilt aanvragen.

Heeft u tot 500 kilometer bovenop uw kilometerbundel gereden? Dan doen we daar niet moeilijk over. De eerste 500 kilometer extra per jaar krijgt u namelijk gratis van ons. Dit betekent dat uw kilometerbundel in zo’n geval hetzelfde blijft. 

Rijdt u jaarlijks meer dan 500 kilometers extra? Dan heeft u twee opties:

 • U kunt tussentijds uw kilometerbundel verhogen. Als u overstapt naar een hogere bundel, valt uw maandbedrag voor de rest van de looptijd iets hoger uit. Het verschil wordt met terugwerkende kracht verrekend, vanaf het begin van uw leasecontract. U ontvangt hiervoor een factuur. 
 • U kunt de extra kilometers aan het eind van uw leasecontract laten verrekenen. Zodra uw leasecontract afloopt en u de auto heeft ingeleverd, kijken we naar hoeveel kilometers u jaarlijks gemiddeld gereden heeft. Valt u in een hogere bundel en had u dus een hoger maandbedrag moeten betalen? Dan wordt het verschil met terugwerkende kracht verrekend, vanaf het begin van uw leasecontract. U ontvangt hiervoor een factuur.

In uw leasecontract vindt u een overzicht van de kilometerbundels en de maandbedragen die daarbij horen. 

Let op: heeft u de hoogste kilometerbundel en rijdt u meer dan uw bundel? Dan is het niet mogelijk om over te stappen op een hogere bundel. U betaalt dan een meerprijs per extra gereden kilometer. U vindt dit bedrag in uw leasecontract. 

Rekenvoorbeeld
Stel, u heeft een private-leasecontract van 48 maanden voor € 317 per maand, met een kilometerbundel van 0 tot 10.000 km.

Aan het eind van uw leasecontract levert u de auto in met 56.000 kilometer op de teller. Gemiddeld heeft u dus 14.000 kilometer per jaar gereden. Hierdoor valt u in een hogere kilometerbundel van 10.000 tot 15.000 kilometer. Het maandbedrag dat bij deze bundel hoort is € 340.

Dat betekent dat u 48 maanden lang € 23 te weinig heeft betaald. In totaal komt dat neer op een verschil van € 1.104 (48 maanden x € 23). U krijgt voor dit bedrag een factuur van Athlon.

Als u minder dan uw kilometerbundel rijdt, heeft u twee opties: 

 • U kunt tussentijds uw kilometerbundel verlagen. Als u overstapt naar een lagere bundel, valt uw maandbedrag voor de rest van de looptijd iets lager uit. Het verschil wordt met terugwerkende kracht verrekend, vanaf het begin van uw leasecontract. U krijgt dan dus geld terug. 
 • U kunt de minder gereden kilometers aan het eind van uw leasecontract laten verrekenen. Zodra uw leasecontract afloopt en u de auto heeft ingeleverd, kijken we naar hoeveel kilometers u jaarlijks gemiddeld gereden heeft. Valt u in een lagere bundel en had u dus een lager maandbedrag moeten betalen? Dan wordt het verschil met terugwerkende kracht verrekend, vanaf het begin van uw leasecontract. U krijgt dan dus geld terug. 

In uw leasecontract vindt u een overzicht van de kilometerbundels en de maandbedragen die daarbij horen. 

Let op: heeft u de laagste kilometerbundel en rijdt u minder dan uw bundel? Dan is het niet mogelijk om over te stappen op een lagere bundel. Daarom krijgt u in dat geval helaas ook geen geld terug. 

Rekenvoorbeeld
Stel, u heeft een private-leasecontract van 48 maanden voor € 390 per maand, met een kilometerbundel van 20.000 tot 25.000 km. 

Aan het eind van uw leasecontract levert u de auto in met 72.000 kilometer op de teller. Gemiddeld heeft u dus 18.000 kilometer per jaar gereden. Hierdoor valt u in een lagere kilometerbundel van 15.000 tot 20.000 kilometer. Het maandbedrag dat bij deze bundel hoort is € 365. 

Dat betekent dat u 48 maanden lang € 25 te veel heeft betaald. In totaal komt dat neer op een verschil van € 1.200 (48 maanden x € 25). U krijgt dit bedrag automatisch terug van Athlon, zonder dat u er iets voor hoeft te doen.

U kunt uw private-lease overeenkomst met Univé op ieder gewenst moment opzeggen. Daar kan een opzegvergoeding aan verbonden zijn, tenzij er wordt opgezegd onder de voorwaarden van het Athlon-protectieplan. In alle andere gevallen zijn er wel kosten verbonden aan de opzegging.

Hoe wordt de opzegvergoeding bepaald?

Bij opzegging bedraagt de opzegvergoeding 50% van de nog totaal verschuldigde maandbedragen tot aan de einddatum. Maar volgt uit het overzicht in de private-leaseovereenkomst een lager bedrag als u bij aanvang direct voor een andere looptijd zou hebben gekozen? Dan is de meest gunstige berekening van toepassing.

Rekenvoorbeeld

Stel, u heeft een contract op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer met een maandbedrag van € 264,-. Na 24 maanden wilt u uw abonnement opzeggen.

De opzegvergoeding bedraagt 48 minus 24 = 24 maanden x € 264,- x 50% = € 3.168,-

Echter, als u direct een contract zou hebben afgesloten van 24 maanden, dan zou de leaseprijs € 325,- zijn geweest. Het verschil over de reeds verstreken periode is dan 48 minus 24 = 24 x (€ 325,- minus € 264,-) = € 1.464,-. Deze tweede berekening is de meest gunstige berekening voor de klant. Deze is dan ook van toepassing. De opzegvergoeding in dit voorbeeld bedraagt dus € 1.464,-

In de looptijd/kilometertabel van uw private-leaseovereenkomst met Univé ziet u al de nodige maandbedragen bij de verschillende looptijden. Het maandtarief dat hoort bij een looptijd tussen de genoemde looptijden in, is naar rato af te leiden.

Private Lease met Univé hanteert het Athlon-protectieplan. Daardoor kunt u uw private-leasecontract boetevrij opzeggen in geval van gedwongen ontslag, echtscheiding of overlijden.

Wilt om een andere reden eerder opzeggen? Bij Athlon heeft u een opzegtermijn van 1 maand. Het maandbedrag van uw private leaseauto is berekend op uw looptijd en kilometerbundel. Daarom kan aan tussentijds opzeggen een opzeggingsvergoeding verbonden zijn.

Athlon berekent de opzeggingsvergoeding altijd op twee manieren:

 • volgens het Keurmerk Private Lease: 50% van de resterende leasebedragen

 • aan de hand van de kilometer-looptijd-tabel in uw leasecontract (uw leasebedrag wordt dan opnieuw berekend)

De meest gunstige berekening voor u is van toepassing. Zo houdt Athlon de opzegvergoeding zo laag mogelijk voor u.

Rekenvoorbeeld

Stel, u heeft een private-leasecontract van 48 maanden voor € 214 per maand. Na 24 maanden wilt u uw contract opzeggen. De maandprijs die bij een leaseperiode van 24 maanden hoort is € 284.

Berekening 1: 50% van de resterende leasebedragen
Volgens het Keurmerk Private Lease wordt de opzegvergoeding berekend met de volgende som: de resterende leasebedragen x 50%. In dit voorbeeld bedraagt de opzegvergoeding: 24 maanden x € 214 x 50% = € 2.568.

Berekening 2: uw leasebedrag opnieuw berekenen
Hierbij is de rekensom als volgt: de werkelijke looptijd x het verschil in maandbedrag. In dit voorbeeld komt dat neer op: 24 maanden x (€ 284 minus € 214) = € 1.680.

In deze situatie is berekening 2 de meest gunstige berekening voor u als klant. Deze berekening is dan ook van toepassing. Dit betekent dat uw opzeggingsvergoeding € 1.680 bedraagt.

Private Lease met Univé berekent een gemiddelde premie gebaseerd op het gemiddelde schadeverloop van private-lease klanten.

Ja, dat kan. Bij een aanvraag hebben wij dan een paar gegevens van u nodig.

 • Een winst- en verliesrekening van het meest recente jaar. Hiervan wordt een gemiddeld inkomen afgeleid.
 • Bankafschriften van minimaal 3 recente maanden met daarop privé-inkomsten en uitgaven.

Houdt u er rekening mee dat uw aanvraag alleen in behandeling kan worden genomen als uw onderneming minimaal een jaar bestaat.

Nee, als u als privépersoon een auto leaset, is er geen sprake van een lening.

Bijtelling is alleen van toepassing wanneer de werkgever een auto beschikbaar stelt en het contract aangaat. Omdat u het contract privé afsluit en betaalt, is er dus geen sprake van bijtelling.

Op de factuur wordt eerst het leasebedrag exclusief BTW genoemd. Aan het einde van de factuur wordt de BTW (21%) toegevoegd en komen we uit op het afgesproken leasebedrag. Het kan gebeuren dat niet over het hele bedrag BTW wordt geheven, bijvoorbeeld bij onderdelen waarover geen BTW hoeft te worden betaald. Denk aan het aandeel wegenbelasting in de leaseprijs. Bij nieuwe contracten die na 5 juli 2017 zijn aangevraagd, wordt geen BTW meer geheven over de wegenbelasting.

Het maandbedrag kan veranderen als gevolg van fiscale wijzigingen of aangepast verbruik. Fiscale oorzaken zijn bv. wijzigingen in de wegenbelasting, assurantiebelasting of btw. Dit geldt overigens ook als u een auto koopt. Maar het kan ook gebeuren dat uw kilometerverbruik aanleiding geeft tot een aanpassing van uw maandbedrag.

Het abonnement bevat de leaseauto zelf, wegenbelasting, all-riskverzekering met pechhulp, onderhoud, reparaties, banden, de module Autodelen, vervangend vervoer na 72 uur en boetevrij opzeggen bij overlijden, scheiding of ontslag.

U kunt vanaf 5 maanden vóór het einde van uw contract zelf contact met ons opnemen of afwachten totdat u een e-mail van ons ontvangt. Afhankelijk van uw contractduur heeft u de keuze om langer door te rijden in uw huidige auto of een nieuwe auto uit te zoeken.

Voor Univé-klanten met Private Lease is het rekeningnummer NL41 BNPA 0227 7017 71. Omdat u via automatische incasso betaalt, hoeft u verder niets te doen.

Bij Athlon is het mogelijk om de auto na afloop van het private-leasecontract met Univé te kopen. U ontvangt binnen 24 uur na uw verzoek een marktconforme offerte. We berekenen hiervoor geen extra kosten. De offerte is vrijblijvend en heeft een beperkte geldigheidsduur.

Via onze website kunt u een aanvraag indienen voor de auto van uw keuze. Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij contact met u op om uw aanvraag en het verdere proces met u door te nemen. Hierna begint het acceptatieproces. Na goedkeuring stellen we de overeenkomst voor u op en reserveren we de auto voor u. Nadat we van u de ondertekende overeenkomst hebben ontvangen, maken wij de auto klaar voor aflevering. Binnen 10 tot 15 werkdagen kan de auto vervolgens aan u worden geleverd. We komen de auto natuurlijk graag bij u brengen.

Univé-partner Athlon is met ruim 100.000 leaseauto's marktleider in Nederland. Zij kopen dus groot in en krijgen daarom veel korting. En dat geldt niet alleen voor de auto's zelf, maar ook voor onderhoud, reparaties, banden en verzekering. Daarom is Private Lease met Univé zo voordelig.

Athlon kan uw huidige auto van u overnemen. Dat scheelt u een hoop gedoe. Vraag het overnamevoorstel bij Athlon op. Op werkdagen ontvangt u ons voorstel binnen een paar uur.

Tip: Zorgt u ervoor dat u een aantal duidelijke foto's van de voorkant, de zijkant en het interieur van uw auto beschikbaar heeft.

Als u uw abonnement verlengt tegen een korting op uw maandbedrag, dan geldt de korting over alle maandbedragen van de verlengingsperiode. Heeft u bijvoorbeeld een 24-maands contract en kiest u voor nóg 24 maanden? Dan geldt de korting dus over de laatste 24 maanden.

De korting gaat in zodra de verlenging door ons is verwerkt. Dat zal dus vaak nog vóór het einde van uw contract zijn. De korting wordt met terugwerkende kracht over de gehele leaseperiode verwerkt. Voor de maanden van de verlengingsperiode wordt het tarief met €5,- verlaagd. Voor de reeds verstreken maanden ontvangt u het kortingsbedrag direct op uw rekening. Volgens het voorbeeld dus 24 x € 5,- = € 120,-.


Uw volgende maandtermijnen worden verlaagd met de korting. Dit ziet u op uw factuur aan uw lagere maandbedrag. De korting over uw vorige maandtermijnen worden als cash back in mindering gebracht op uw eerstvolgende maandfactuur.

Dat betekent dat de looptijd van uw contract aangepast wordt terwijl het maandbedrag hetzelfde blijft. Ook staat er een clausule in dat u een opzegtermijn heeft van 1 maand en elke maand mag opzeggen om voor een nieuwe Athlon private-leaseauto te kiezen. Dat geeft dus veel flexibiliteit.

Bij een verlengingsaanbod op een nieuwe auto kunt u uw abonnement volledig opnieuw samenstellen. Naast de auto kiest u de abonnementsduur, het aantal kilometers per jaar en aanvullende modules. Uw aanvraag wordt als nieuwe aanvraag beoordeeld en u doorloopt het reguliere acceptatieproces inclusief BKR-registratie en financiële toetsing.

Als u met uw huidige auto langer wilt doorrijden, ontvangt u van ons een aangepast contract. De looptijd op uw contract wordt dan gewijzigd en het maandbedrag wordt aangepast op basis van de matrix in het contract of het actieaanbod.

Als u uw huidige abonnement verlengt en dus langer met uw huidige auto doorrijdt, wordt uw BKR-registratie aangepast op basis van uw totale looptijd. Heeft u een 24-maands contract verlengd met 24 maanden, dan is uw BKR-registratie gebaseerd op de verplichting van 48 maanden. Lees hier hoe het bedrag wordt berekend dat wordt geregistreerd bij de BKR.

Ja, dit is mogelijk. Als u dit wenst, neem hiervoor dan contact met ons op.

Omdat we met nieuwe voorraadauto’s werken, is het meestal niet mogelijk om (fabrieks-)opties toe te voegen. Accessoires mogen na ontvangst van de auto wel zelf worden toegevoegd. Na afloop van het leasecontract mag u de toegevoegde accessoires dus ook overbouwen op een nieuwe auto. Houdt u er wel rekening mee dat er geen zichtbare schade achterblijft op uw auto.

Ja, dat mag. De kosten hiervan nemen we alleen niet mee in het leasecontract. De trekhaak is dus uw eigendom. Na afloop van het leasecontract mag u de trekhaak dus ook overbouwen op een nieuwe auto. Houdt u er wel rekening mee dat er geen zichtbare schade achterblijft op uw auto.

Als uw auto is afgeleverd met een navigatiesysteem, dan is deze voorzien van de meest recente update van het navigatiesysteem. U mag gedurende het leasecontract de navigatie laten updaten door het Athlon Service Center of de dealer, als u daar behoefte aan heeft. Om de leasekosten zo laag mogelijk te houden, hebben we de kosten van de periodieke updates niet opgenomen in het leasebedrag. Zo bepaalt u zelf of en wanneer u de navigatie laat updaten.

Informeer bij de dealer op voorhand naar de kosten van de update. U kunt de kosten direct zelf aan de dealer betalen.

U kunt de auto ophalen bij het hoofdkantoor van Athlon in Almere of bij één van haar regionale dealers.

Een aantal auto’s is op voorraad en kunnen binnen enkele weken worden geleverd. Bij nieuw te bestellen auto’s is de verwachte levertijd van een specifiek model linksonder op de desbetreffende pagina vermeld.

Goede producten en diensten en heldere communicatie vinden wij belangrijk. Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent met het product, de dienst of de handelwijze van Private Lease met Univé of van één van onze medewerkers. Dan horen wij dat graag. Lees hier meer over Athlon’s klachtenregeling.

Ja, dat kan. Neem voor meer informatie telefonisch contact op met de Athlon Driver Desk: 036 547 4466.

De eerste factuur kan wat hoger zijn, afhankelijk van de datum waarop u bent gaan rijden. Als u uw auto halverwege de maand heeft ontvangen, krijgt u een factuur voor de startmaand én de eerstvolgende maand.

Maximaal een week na de aflevering van de auto stuurt de RDW het kentekenbewijs naar uw huisadres


Let op: Zonder kentekenbewijs mag u niet rijden in het buitenland. U kunt hiervoor een boete krijgen.

De factuur wordt geïncasseerd op de vervaldatum die op de factuur staat. De vervaldatum vindt u rechtsboven op de factuur.

De bekeuring wordt in eerste instantie door Athlon betaald. Vervolgens ontvangt u van Athlon een factuur van deze incassering. Door de factuur te voldoen, betaalt u de bekeuring aan Athlon.

Wilt u bezwaar aantekenen tegen de bekeuring? Neem dan voor meer informatie telefonisch contact op met de Athlon Driver Desk: 036 547 4466.

Wijzigingen in bijvoorbeeld uw woonadres of bankrekeningnummer kunt u via de mail aan ons doorgegeven.

Dit is mogelijk. We rekenen het graag voor u uit.

Geen probleem. Iedereen met een geldig rijbewijs mag met de auto rijden.

Tankey

De Tankey korting is helaas niet meer beschikbaar voor nieuwe klanten.

U heeft van Univé een unieke code ontvangen. Ga in de Tankey app naar ‘Partners’, selecteer ‘Univé’ en klik op de knop ‘activeer kortingscode’. Na het activeren van uw code ziet u de geactiveerde korting staan onder ‘mijn korting’ in de app.

Nee. Er gelden limieten aan de kortingen in Tankey. Zo is er een algemene limiet van 4 tankbeurten met Tankey per dag. Daarnaast gelden per korting vaak limieten aan het aantal liters. In de app worden de geldende limieten per korting vermeld. Als meerdere Tankey gebruikers gebruik maken van dezelfde partnerkorting (doordat dezelfde code is geactiveerd), gelden de limieten voor de groep Tankey gebruikers die dezelfde code heeft gebruikt.

De korting geldt voor veruit de meeste brandstoffen. Soms zijn specifieke brandstoffen uitgesloten op bepaalde tankstations. Dit geldt bij de meeste tankstations voor CNG, Petroleum, Mix, GTL, en in een aantal gevallen ook voor LPG.In de app kunt u de details van een tankstation bekijken om te zien op welke brandstoffen de korting daar geldt.

De Tankey korting is van toepassing op de prijs die u normaal betaalt bij de pomp. Het is dus een extra korting bovenop de pompprijs.