Overige betrokkene

Uw gegevens

dd-mm-jjjj
Ter identificatie hebben wij een kopie van uw legitimatiebewijs nodig. Uw legitimatiebewijs wordt bij ons opgeslagen in een beveiligde omgeving waar alleen medewerkers die het verzoek afhandelen toegang toe hebben. De kopie wordt verwijderd zodra u bent geïdentificeerd. Wat wij vastleggen is het type document en de laatste vier karakters van het legitimatiebewijs. Het volledige documentnummer moet dan ook op de kopie goed leesbaar zijn. Let er goed op dat u de pasfoto en het BSN afschermt op de kopie. Bestandstypen dat u kunt uploaden zijn: .jpg, .bmp, .tif, .tiff, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx (maximaal 5MB).

Stuurt u liever geen kopie van uw identiteitsbewijs? U kunt zich ook bij uw Regionale Univé-winkel legitimeren. Onze medewerker vult dan samen met u het webformulier in en legt in ons systeem vast dat u zich heeft gelegitimeerd. Ook in dat geval slaan we geen kopie op.
Let op, scherm de pasfoto en het burgerservicenummer op uw kopie af.