Vergoeding anticonceptie

In het overzicht hieronder vindt u welke vergoeding u krijgt voor anticonceptie. De vergoeding is afhankelijk van uw leeftijd en aanvullende verzekering.

Vergoeding anticonceptie onder 21 jaar

Tot 21 jaar wordt anticonceptie via gecontracteerde apotheken volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is wel van toepassing. Daarnaast geldt voor sommige middelen een eigen bijdrage. U krijgt een vergoeding voor anticonceptiemiddelen zoals de anticonceptiepil, spiraaltje, staafje, ring of pessarium. Voor het plaatsen of verwijderen door de huisarts geldt geen eigen risico.

Anticonceptie vanaf 21 jaar

Vanaf 21 jaar wordt anticonceptie in de meeste gevallen niet vergoed vanuit de basisverzekering.

U krijgt alleen een vergoeding voor anticonceptie tot het bedrag in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) als u last heeft van:

  • Endometriose
  • Menorragie (en hierdoor bloedarmoede heeft)

Om anticonceptie toch te verzekeren, kunt u de module Aanvullend Goed, Aanvullend Beter of Aanvullend Best afsluiten. Vanuit deze pakketten ontvangt u een volledige vergoeding voor anticonceptie. Er geldt dan geen eigen risico. Voor sommige middelen geldt wel een eigen bijdrage.

Bereken uw zorgpremie