Solvency II bij Univé

De Europese Unie werkt aan een beter toezicht op verzekeraars, zodat verzekeraars niet te veel risico nemen en de klant beschermd blijft. Dit doet de Europese Unie met wetten en regels waar verzekeraars zich aan moeten houden: het Solvency II-toezichtraamwerk.

Solvabiliteitsnorm

Onderdeel van het toezichtraamwerk is de solvabiliteitsnorm. De solvabiliteitsnorm drukt uit hoeveel eigen vermogen er aanwezig moet zijn om risico’s af te dekken. De norm is gebaseerd op de specifieke risico’s van een verzekeraar, zoals de soorten verzekeringen, de soorten beleggingen en andere kenmerken.

Solvabiliteit Univé in 2017

De solvabiliteitsratio van Univé Groep is in 2017 toegenomen naar 348% van de solvabiliteitsnorm (2016: 324%). Dit komt doordat het eigen vermogen hoger is dan in 2016, en doordat er voor Univé een lagere solvabiliteitseis geldt. Univé is meer gaan beleggen in beleggingsfondsen en minder in directe aandelen. Dit is minder risicovol, omdat hierdoor de beleggingen beter worden gespreid. Mede hierdoor geldt er een lagere solvabiliteitseis.

Univé Groep moest per einde 2017 minimaal € 201 miljoen aan eigen vermogen hebben, om de risico’s af te dekken volgens de solvabiliteitsnorm van de Europese toezichthouder. De norm van Univé zelf was € 393 miljoen (196% van de norm van de toezichthouder). Het werkelijke eigen vermogen was hoger, op € 698 miljoen (31 december 2017).

Waarom heeft Univé zo’n goede solvabiliteit?

Univé hecht veel waarde aan een goede solvabiliteit, omdat we hiermee de continuïteit van het bedrijf waarborgen en we het bedrijf gezond houden. Omdat Univé een coöperatie is en geen aandeelhouders heeft, kunnen wij geen kapitaal ophalen in de markt. Daarom hebben we een eigen solvabiliteitsnorm, die een stuk hoger is dan de norm van de toezichthouder en ook hoger dan sommige andere verzekeraars.

Univé gebruikt haar eigen vermogen onder andere om volop te investeren. Investeringen worden gedaan in: elkaar nog beter helpen, innovatie, het verbeteren van onze producten, diensten en systemen. Zoals preventie- en adviesdiensten, verbeterde producten en slimme dienstverleningsconcepten. Ook doet Univé forse investeringen in digitalisering van haar systemen en processen. Lees meer over hoe we werken aan vernieuwing op www.unive.nl/innovatie.

Solvency-verslagen Univé

2017
Solvency Financial Condition Report (SFCR) 2017
Quantitative reporting templates (QRT) 2017

2016
Solvency Financial Condition Report (SFCR) 2016
Quantitative reporting templates (QRT) 2016

Het Solvency II-toezichtraamwerk

Het doel van het Solvency II-toezichtraamwerk is dat de verzekeraars zichzelf, en daarmee hun klanten, voldoende beschermen tegen risico’s. Zoals tegenvallende beleggingsresultaten, een economische crisis of extreme schadeclaims na een natuurramp. Maar ook tegen slechte bedrijfsvoering of andere zaken die negatieve gevolgen kunnen hebben.

Het Solvency II-toezichtraamwerk bestaat uit de volgende drie pilaren die onderling samenhangen:

Pilaar 1: Eisen en methodes voor het in kaart brengen van risico’s die je kunt uitdrukken in kapitaal (bijvoorbeeld schulden en beleggingen) en eisen voor het eigen vermogen dat Univé moet hebben om de risico’s af te dekken.

Pilaar 2: Eisen en methodes voor het risicomanagement en de bedrijfsvoering van de verzekeraar.

Pilaar 3: Eisen en methodes voor het publiceren van informatie, en het rapporteren aan de Nederlandsche Bank.

De Nederlandsche Bank controleert of Univé en andere Nederlandse verzekeraars zich houden aan de eisen en of ze de methodes goed toepassen. Meer over het Solvency II-toezichtraamwerk leest u op deze pagina van de Nederlandsche Bank.