Solvency II bij Univé

De Europese Unie werkt aan een beter toezicht op verzekeraars, zodat verzekeraars niet te veel risico nemen en de klant beschermd blijft. Dit doet de Europese Unie met wetten en regels waar verzekeraars zich aan moeten houden: het Solvency II-toezichtraamwerk (zie de toelichting onder in dit scherm).

Solvabiliteitsnorm

Onderdeel van het toezichtraamwerk is de solvabiliteitsnorm. De solvabiliteitsnorm drukt uit hoeveel eigen vermogen er aanwezig moet zijn om risico’s af te dekken. De norm is gebaseerd op de specifieke risico’s van een verzekeraar, zoals de soorten verzekeringen, de soorten beleggingen en andere kenmerken.

Solvabiliteit Univé in 2018

De solvabiliteitsratio van Univé Groep is in 2018 afgenomen naar 309% van de solvabiliteitsnorm (2017: 348%).

Dit is met name veroorzaakt door een toename van de solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR) gecombineerd met een afname van het in aanmerking komend eigen vermogen. De toename van de SCR wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname van het verliesabsorberend vermogen van latente belastingen en door toenames van schaderisico en tegenpartijrisico. Daar staat tegenover dat de SCR voor het marktrisico een grote afname kent.

Univé Groep moest per einde 2018 minimaal € 216 miljoen aan eigen vermogen hebben om de risico’s af te dekken volgens de solvabiliteitsnorm van de Europese toezichthouder. De norm van Univé zelf was € 423 miljoen (196% van de norm van de toezichthouder). Het werkelijke eigen vermogen was hoger: € 669 miljoen (31 december 2018).

Waarom heeft Univé zo’n goede solvabiliteit?

Univé hecht veel waarde aan een goede solvabiliteit, omdat we hiermee de continuïteit van het bedrijf waarborgen en we het bedrijf gezond houden. Omdat Univé een coöperatie is en geen aandeelhouders heeft, kunnen wij geen kapitaal ophalen in de markt. Daarom hebben we een eigen solvabiliteitsnorm, die een stuk hoger is dan de norm van de toezichthouder en ook hoger dan sommige andere verzekeraars.

Univé gebruikt haar eigen vermogen onder andere om volop te investeren. Investeringen worden gedaan in: elkaar nog beter helpen, innovatie, het verbeteren van onze producten, diensten en systemen. Zoals preventie- en adviesdiensten, verbeterde producten en slimme dienstverleningsconcepten. Ook doet Univé forse investeringen in digitalisering van haar systemen en processen. Lees meer over hoe we werken aan vernieuwing op www.unive.nl/innovatie.

Solvency-verslagen Univé

2018
Solvency Financial Condition Report (SFCR) 2018
Quantitative reporting templates (QRT) 2018

2017
Solvency Financial Condition Report (SFCR) 2017
Quantitative reporting templates (QRT) 2017

2016
Solvency Financial Condition Report (SFCR) 2016
Quantitative reporting templates (QRT) 2016

Het Solvency II-toezichtraamwerk

Het doel van het Solvency II-toezichtraamwerk is dat de verzekeraars zichzelf, en daarmee hun klanten, voldoende beschermen tegen risico’s. Zoals tegenvallende beleggingsresultaten, een economische crisis of extreme schadeclaims na een natuurramp. Maar ook tegen slechte bedrijfsvoering of andere zaken die negatieve gevolgen kunnen hebben.

Het Solvency II-toezichtraamwerk bestaat uit de volgende drie pilaren die onderling samenhangen:

Pilaar 1: Eisen en methodes voor het in kaart brengen van risico’s die je kunt uitdrukken in kapitaal (bijvoorbeeld schulden en beleggingen) en eisen voor het eigen vermogen dat Univé moet hebben om de risico’s af te dekken.

Pilaar 2: Eisen en methodes voor het risicomanagement en de bedrijfsvoering van de verzekeraar.

Pilaar 3: Eisen en methodes voor het publiceren van informatie, en het rapporteren aan de Nederlandsche Bank.

De Nederlandsche Bank controleert of Univé en andere Nederlandse verzekeraars zich houden aan de eisen en of ze de methodes goed toepassen. Meer over het Solvency II-toezichtraamwerk leest u op deze pagina van de Nederlandsche Bank.