Midden in de maatschappij


Betrokken en verantwoord ondernemen. Termen die je vaak hoort. En die bij Univé echt inhoud krijgen.

Betrokken ondernemen betekent dat we ons inzetten voor onze omgeving. Dat past bij Univé: mensen helpen zit in onze genen. Zo ondersteunen we verschillende initiatieven om het mantelzorgers een beetje makkelijker te maken. En we stimuleren sport en beweging door het hele land. Als initiatiefnemer van het NK Knikkeren en het Univé Gym Gala bijvoorbeeld. Maar ook als sponsor van tientallen lokale sportverenigingen en evenementen, en via het Fonds Gehandicaptensport. We zitten op veel plekken in het land met onze Univé-winkels. Onze wortels liggen in de regio’s, letterlijk dichtbij onze klanten. Vanuit de regio ondersteunen we ook allerlei lokale maatschappelijke initiatieven.

Verantwoord ondernemen betekent dat we integer zijn in alles wat we doen, en zoveel mogelijk transparant werken. Zodat we het vertrouwen van onze klanten waarmaken. Verantwoord ondernemen betekent ook dat we steeds duurzamer werken. Omdat we ons verantwoordelijk voelen voor onze omgeving.

Zorg voor mantelzorgers

Mantelzorgers zijn een onmisbaar onderdeel van de zorg in Nederland. Mensen die zich belangeloos voor elkaar inzetten: daar voelt Univé zich bij betrokken. Mantelzorgers hebben, vaak in combinatie met een baan, een zware taak. Daarom ondersteunen we deze groep waar we kunnen. Met praktische tips en adviezen, informatie en ondersteuning. Maar ook met het organiseren van vervangende mantelzorg, zodat de mantelzorger ook goed voor zichzelf kan zorgen. U vindt het gewoon, Univé vindt het bijzonder! We steunen onder meer de volgende initiatieven:

  • Het Respijthuis in Alkmaar is een plek waar mensen die mantelzorg ontvangen een aantal dagen kunnen logeren. Zo kan hun mantelzorger met een gerust hart wat tijd voor zichzelf nemen. Univé steunt het respijthuis en vergoedt haar verzekerden een verblijf in het huis.
  • Op de Mantelzorgpas kan een mantelzorger de gegevens van zijn of haar vervanger noteren. Gebeurt er iets met de mantelzorger? Dan kunnen hulpverleners direct zijn of haar vervanger waarschuwen, zodat de zorg doorgaat. U leest er meer over op onze pagina over mantelzorg. Univé is een van de initiatiefnemers van de Mantelzorgpas.
  • Niet voor mezelf alleen is een netwerk voor mantelzorgers en hun naasten. Via deze site kunnen zij makkelijk online gemeenschappen opzetten. Die brengen mantelzorgers in een regio met elkaar en met anderen in contact. Univé heeft dit initiatief vanaf het begin ondersteund. En het is een succes: Niet voor mezelf alleen heeft inmiddels een bereik van 800.000 mensen, en kreeg zelfs erkenning van de Verenigde Naties.

Op onze pagina over mantelzorg leest u meer over wat Univé voor mantelzorgers kan betekenen.

Bewegen is belangrijk

Univé vindt sporten en bewegen belangrijk. Om gezond te blijven, je goed te voelen en mensen te leren kennen is bewegen belangrijk voor ons allemaal. Het draagt bij een gezond en plezierig leven. Voor jong en oud, met of zonder beperking.

Supporter van Sport

Met Supporter van Sport laat Univé zien wat er in het hart van de samenleving speelt. Van topsport tot breedtesport, van verenigingen tot evenementen. Univé biedt een relevante bijdrage en is op deze manier altijd dichtbij, betrokken en persoonlijk.

Partner van vele initiatieven
Daarom zijn wij met Supporter van Sport jaarlijks partner van meer dan 250 lokale, regionale en landelijke sportevenementen en -initiatieven en bieden we hen op verschillende manieren support. Naast vele lokale initiatieven hebben we samenwerkingen met o.a. het NK Knikkeren, sc Heerenveen, de Amsterdam City Swim, Univé Maastrichts Mooiste en Fonds Gehandicaptensport (1% FairShare partner).

Volg Supporter van Sport op social media en word zelf ook ‘supporter van sport’!
Facebook
Twitter
Instagram

Handen uit de mouwen: vrijwilligerswerk door Univé-medewerkers

Univé heeft betrokken medewerkers, die zich graag vrijwillig inzetten voor hun omgeving. Dat stimuleren we natuurlijk graag, ook tijdens werkuren. Zo koken en serveren het management, de directie en de Raad van Bestuur elk jaar een kerstdiner voor ouderen uit de omgeving van Assen. En ook bij andere regionale Univé’s zetten onze medewerkers zich graag in voor maatschappelijke projecten. Op deze manier hebben we al veel organisaties en doelgroepen een handje geholpen.

Univé is ook mede-oprichter van het regionale MVO-platform AssenvoorAssen. AssenvoorAssen stimuleert maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen in de regio. Onder andere door de jaarlijkse beurs Asser Uitdaging, waarbij we bedrijven en maatschappelijke doelen bij elkaar brengen.

Verantwoord ondernemen: duurzaam en transparant werken

Midden in de maatschappij betekent dat we ook kijken naar onze eigen rol in de samenleving. Wat voor bedrijf willen we zijn? Welk voorbeeld geven we aan onze omgeving? Oftewel: hoe zorgen we dat we verantwoord ondernemen? Het antwoord: door zo transparant en duurzaam mogelijk te werken.

Transparant werken doen we door heldere producten te maken, zodat onze verzekerden weten waar ze aan toe zijn. Voorop staat dat onze adviseurs een goed, persoonlijk advies geven aan hun klanten: bij ons staat de klant centraal.

Duurzaam werken doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld in onze dagelijkse manier van werken:

  • We werken steeds meer digitaal en papierloos, en versturen steeds minder drukwerk.
  • We streven naar steeds meer elektrische leaseauto's.
  • Nieuwe gebouwen, zoals onze winkel in Assen, richten we in met allerlei duurzaamheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld door oude materialen te hergebruiken.

Vermogensbeheer en beleggingen

Univé beheert de premies van haar verzekerden. Een deel van dit geld beleggen we. Dit doen we zorgvuldig en transparant: in ons financiële jaarverslag vermelden we de resultaten hiervan.

Vanzelfsprekend houden we ons daarbij aan de Code Duurzaam Beleggen en het Convenant internationaal verantwoord beleggen. In deze overeenkomsten staan standaarden en afspraken voor de verzekeringssector. Bijvoorbeeld over de manier waarop thema's als milieu, bestuur, sociaal beleid, arbeidsomstandigheden en mensenrechten worden meegenomen in het beleggingsbeleid.

Ook willen wij met onze beleggingen bijdragen aan het halen van de doelstellingen van het Verdrag van Parijs. Univé heeft zich daarom verplicht om met ingang van het boekjaar 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van onze financieringen en beleggingen. Daarnaast moeten we uiterlijk in 2022 actieplannen klaar hebben om de uitstoot van CO2 te verminderen. 

Samen met vermogensbeheerder Kempen Capital Management werken we aan het invullen van deze afspraken. Univé belegt in fondsen met een actief en transparant ESG-beleid, waarbij ‘ESG’ staat voor Environmental, Social en Governance. Zo sluit ons aandelenfonds bedrijven uit die controversiële wapens of tabak produceren, of zich schuldig maken aan materiële schendingen van het VN Global Compact.

In 2020 hebben wij ons ESG-beleid verder aangescherpt. We hebben daarbij de ambitie uitgesproken om op een aantal vlakken verder te gaan dan wet- en regelgeving. Het thema klimaat is als speerpunt opgenomen in het beleid. Over het jaar 2019 hebben we voor het eerst een ESG-jaarverslag verantwoord beleggen gepubliceerd, waar we ons ESG-beleggingsbeleid als bijlage aan hebben toegevoegd. Alhoewel wij pas vanaf 2020 verplicht zijn te rapporteren over de klimaatimpact van onze financieringen en beleggingen, hebben wij al over 2019 de CO2-uitstoot van onze de beleggingen gerapporteerd.

We blijven daarnaast via onze vermogensbeheerders in gesprek met de bedrijven waar we in beleggen. Zo zorgen we ervoor dat deze bedrijven duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zo veel mogelijk in acht nemen.