Betekenisvol ondernemen

Midden in de maatschappij

Bij Univé willen we ons werk goed doen én tegelijkertijd van betekenis zijn voor de wereld om ons heen. We geloven in betekenisvol ondernemen en dat komt terug in alles wat we doen. De Univé Groep heeft zich verbonden aan drie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties:

  • Goede Gezondheid en Welzijn
  • Klimaatactie
  • Partnerschap

Wij ondersteunen verschillende organisaties en initiatieven die bijdragen aan deze doelen.

Goede gezondheid en welzijn
Bij dit doel gaat het om goede gezondheid en het welzijn van zowel onze medewerkers en leden als andere mensen in de maatschappij. Denk daarbij aan de buurtprojecten die we ondersteunen met Stichting Univé Buurtfonds. Univé Buurtfonds heeft een eigen jaarverslag 2020.

Univé Supporter van Sport
Sporten en bewegen is belangrijk. Voor jong en oud, met of zonder beperking. Samen maken we sporten voor iedereen mogelijk. Daarom zijn we FairShare-partner van Fonds Gehandicaptensport. En we helpen in de financiering van het platform Uniek Sporten. Dit platform maakt het voor mensen met een beperking mogelijk om dichtbij huis te sporten. In meer dan 50 regio’s in Nederland is het platform actief.

Samen in...
Univé gelooft in het principe van een coöperatie en het belang van elkaar ontmoeten, het gesprek aangaan en onderdeel zijn van de omgeving. Om te weten wat er speelt, wat er nodig is en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dat is precies waar Univé voor staat; samen, dichtbij en doen!. Daarom is er ‘Samen in’, een landelijke dekking van 120 lokale netwerken. In de verschillende plaatsen waar het netwerk actief is, worden zeer uiteenlopende maatschappelijke activiteiten georganiseerd. Denk aan tips hoe je een autoband verwisselt of rookmelder installeert, tot EHBO-tips of het maken van een vluchtroute. Maar ook initiatieven als het regelen van een AED voor de buurt, of het creëren van veilige speelplekken, zijn te vinden op dit platform van Univé.

Klimaatactie
Bij Univé proberen we klimaatverandering en haar impact zo goed mogelijk te bestrijden. Zo bepalen we onze CO2-footprint sinds 2018 met behulp van de Milieubarometer van Stimular. Hiermee monitoren we of we voldoen aan de wet- en regelgeving en klimaatdoelen uit het Parijs-akkoord. En stellen we vast waarmee we de meeste CO2 uitstoten.

Duurzame mobiliteit
Woon-werkverkeer zorgt voor de grootste CO2-uitstoot. In 2020 daalde die uitstoot enorm door het vele thuiswerken vanwege corona. Maar dit is waarschijnlijk geen blijvende daling. Bij de keuze voor een nieuwe leaseauto zagen we ook in 2020 meer medewerkers voor een elektrische auto kiezen. Een mooie bijdrage aan de CO2-reductie. Daarnaast kiezen veel collega’s voor openbaar vervoer of de fiets.

Duurzame gebouwen
De kantoorgebouwen van Univé Groep gebruiken groene, in Nederland opgewekte stroom. We onderzoeken doorlopend met welke maatregelen we nog meer energie kunnen besparen. In Zwolle zijn in 2020 bijvoorbeeld alle TL-lampen vervangen door LED-lampen. Dit betekent een jaarlijkse besparing van bijna 11.000 kWh op verlichting.

Duurzaam werken
IT-diensten zijn belangrijk voor onze organisatie, maar kosten ook veel energie. Daarom willen we het energieverbruik rondom IT-diensten vanaf 2022 volledig CO2-neutraal afnemen. De afdeling IT werkt aan duurzaamheid door:

  • • papierloos werken en minder papier naar onze leden te stimuleren;
  • • minder mailgebruik te stimuleren, zodat onze dataopslag kleiner wordt;
  • • digitaal vergaderen te stimuleren, zodat het woon-werkverkeer minder nodig is;
  • • alle randapparatuur in te zetten voor een tweede leven of op een verantwoorde manier te recyclen.


Recyclen materialen
Ook Univé probeert zo veel mogelijk te hergebruiken. Denk aan vlaggen, banieren en spandoeken die niet meer gebruikt worden. Daar worden nieuwe items van gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking. Zij hebben hiervan onder andere strandstoelen, boodschappentassen en mondkapjes gemaakt.

Duurzaam en verantwoord beleggen
Als Univé Groep beheren we premies van onze verzekerden. Een deel van dit geld beleggen we. Dit doen we zorgvuldig, duurzaam en transparant. Het vermogen wordt op een maatschappelijk verantwoorde wijze belegd vanuit de overtuiging dat dit niet ten koste gaat van financieel rendement maar zelfs een positieve bijdrage kan leveren aan het rendement.

Onze overtuigingen en uitgangspunten voor duurzaam beleggen zijn opgenomen in een ons eigen ESG-beleid, als onderdeel van het beleggingsbeleid. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Wij vinden het namelijk belangrijk om niet alleen financiële aspecten mee te nemen in beleggingskeuzes, maar ook bijvoorbeeld milieuaspecten en sociale aspecten. Vanzelfsprekend houden we ons bij beleggingen ook aan de Code Duurzaam Beleggen en het Convenant Internationaal Verantwoord Beleggen. Lees hier meer over in ons ESG-jaarverslag over 2020 (volgt nog).

Partnerschap
Vanuit onze coöperatieve grondslag werken we al jaren samen met organisaties om schade en leed voor onze leden te voorkomen en beperken. We zoeken daarnaast ook naar organisaties waarmee we samen kunnen werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelen op het gebied van gezondheid, welzijn en klimaat.

Univé en VVN werken samen aan veilig verkeer
Sinds 2020 werken we samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN). Wat ons betreft een logische vervolgstap op weg naar meer verkeersveiligheid en een groter verkeersbewustzijn. Een eerste initiatief dat uit de nieuwe samenwerking is ontstaan is de Verkeerscheck MONO die zorgt voor een bewustere verkeersdeelname.

Geldfit Zakelijk
De coronacrisis heeft grote impact op veel ondernemers. Vanuit de financiële sector is in 2020 het initiatief Geldfit Zakelijk ontstaan om ondernemers met financiële problemen in een vroeg stadium te helpen. Als ondernemers failliet gaan betekent dat niet alleen veel persoonlijk leed. Het is ook slecht voor de economie en voor de samenleving. Geldfit Zakelijk is een uitbreiding op de nationale schuldhulproute voor particulieren. Via de website van Geldfit Zakelijk kan een ondernemer een test invullen om zicht te krijgen op zijn financiële problemen. Hij ontvangt advies bij welke organisaties hij terecht kan voor eventuele hulp. We helpen door onze financiële bijdrage aan Geldfit Zakelijk én door ondernemers actief door te verwijzen. Bij dat laatste speelt het persoonlijk contact dat onze adviseurs hebben met onze zakelijke leden een belangrijke rol. Begin 2021 starten we met een eerste groep van 1.000 ondernemers.