Jaarverslagen

Jaarverslag Coöperatie Univé UA 2021

Het resultaat van Univé over 2021 is positief beïnvloed door een technisch resultaat van €35 miljoen. Het overall resultaat van Univé Groep is hoger dan 2020 door zeer goede beleggingsresultaten, zoals blijkt uit het jaarverslag. In een jaar waarin COVID-19 opnieuw een rol speelde, liet Univé haar leden profiteren van de coöperatieve voordelen die het als ledenorganisatie zonder winstoogmerk biedt

Voorbeelden van deze voordelen zijn onder meer het verlagen van premies, het uitbreiden van dekkingen en het treffen van coulance- en betalingsregelingen.

Onder Met oog voor elkaar vindt u alle belangrijke punten uit het jaarverslag op een rij.

Jaarverslag Coöperatie Univé UA 2020

Coöperatie Univé heeft het jaar 2020 afgesloten met goede financiële resultaten. De nettowinst over 2020 bedraagt €37 miljoen en de premieopbrengsten van de coöperatie stegen naar €523 miljoen. Het resultaat over 2020 is positief beïnvloed door een hoger technisch resultaat.

In een jaar dat gedomineerd werd door COVID-19 heeft de coöperatie haar meerwaarde bewezen aan haar leden door het bieden van verschillende coulanceregelingen, tijdelijke premiekortingen, het uitbreiden van de dekking en een donatie aan Stichting Univé Buurtfonds.

Onder Samen helpen we elkaar verder vindt u alle belangrijke punten uit het jaarverslag op een rij. 

Jaarverslag Coöperatie Univé UA 2019

Coöperatie Univé heeft het jaar 2019 afgesloten met goede financiële resultaten. De nettowinst over 2019 bedraagt € 52 miljoen en de premieopbrengsten van de coöperatie stegen naar € 507 miljoen. Met een solvabiliteitsratio van 325% is Univé ook voor de lange termijn een kapitaalkrachtige organisatie. Het resultaat over 2019 is sterk positief beïnvloed door goede beleggingsresultaten en een goed technisch resultaat.

Onder De zekerheid van elkaar helpen vindt u alle belangrijke punten uit het jaarverslag op een rij. Bekijk ook de Solvency II 2019 rapportage.

Jaarverslag Coöperatie Univé UA 2018

Coöperatie Univé heeft in 2018 verdere stappen gezet in het verbeteren van het technisch resultaat. Het aantal schadepolissen steeg met 37.000 en het technisch resultaat bedroeg € 3 miljoen. Met name de daling van de aandelenkoersen eind 2018, zorgde voor een negatief resultaat op de beleggingen, waardoor voor de coöperatie het jaar uiteindelijk met verlies is afgesloten.

Onder Coöperatie van de toekomst vindt u alle belangrijke punten uit het jaarverslag op een rij. Bekijk ook de Solvency II 2018 rapportage.

Jaarverslag Coöperatie Univé UA 2017

Coöperatie Univé sloot 2017 af met een positief resultaat van 9 miljoen euro. Deze winst wordt geïnvesteerd in het verbeteren van onze producten, diensten en systemen. Zodat we elkaar nog beter kunnen helpen. De winst en de solvabiliteitratio van maar liefst 348% stelt Univé prima in staat om de strategische koerswijziging van voorkomen, beperken en verzekeren verder door te voeren. In het jaarverslag een nadere toelichting en vooruitblik.

Onder Coöperatie van de toekomst vindt u alle belangrijke punten uit het jaarverslag op een rij. Bekijk ook de Solvency II 2017 rapportage.

Jaarverslag Coöperatie Univé UA 2016

Univé sloot 2016 af met een nettowinst van 7 miljoen euro. Deze winst wordt geïnvesteerd in verbetering en vernieuwing. In 2016 heeft Univé een nieuwe koers ingezet gericht op voorkomen, beperken én verzekeren. Samen met klanten ontwikkelt Univé nieuwe preventie- en adviesdiensten met bijpassende verzekeringen. Het jaarverslag 2016 geeft een nadere toelichting en vooruitblik.

Onder Dit is Univé vindt u alle belangrijke punten uit het jaarverslag op een rij.
Sinds 1 januari 2016 moeten verzekeraars zich houden aan wetten en regels door middel van het Solvency II-toezichtraamwerk. Kijk voor meer informatie op Solvency II bij Univé.

Jaarverslag Coöperatie Univé UA 2015

Verzekeraar Univé heeft 2015 afgesloten met een nettowinst van 24 miljoen euro. Dit stelt Univé in staat om haar continuïteit voor de langere termijn te waarborgen. Onder andere door te investeren in innovatie, het ontwikkelen van haar producten- en dienstenaanbod en de optimalisering van haar IT-infrastructuur.

In het visueel overzicht ziet u alle belangrijke punten uit het jaarverslag op een rij.

Jaarverslag Coöperatie Univé UA 2014

Univé heeft 2014 afgesloten met een nettowinst van 27 miljoen euro. Deze winst wordt gebruikt voor de versterking van haar organisatie en het vergroten van de klantgerichte dienstverlening. Meer hierover en een vooruitblik op 2015 vindt u in ons Jaarverslag Coöperatie Univé UA 2014. 

Jaarverslag Coöperatie Univé UA 2013

Univé heeft 2013 afgesloten met een nettowinst van 28 miljoen euro. In 2013 bouwde Univé voort op ontwikkelingen die een jaar eerder in gang zijn gezet. Meer hierover en een vooruitblik op 2014 vindt u in ons Jaarverslag Coöperatie Univé UA 2013. 

Jaarverslag Coöperatie Univé UA 2012

In 2012 stond onder andere de onvlechting van VGZ centraal en het opstellen van een strategisch plan voor de komende jaren. Meer hierover en een vooruitblik op 2013 vindt u in ons Jaarverslag Coöperatie Univé UA 2012. 

Jaarverslag Coöperatie Univé UA 2011

Sinds 31 december 2011 gaan het schadebedrijf van Univé en het zorgbedrijf van VGZ zelfstandig verder. Meer hierover en een vooruitblik op 2012 vindt u in ons Jaarverslag Coöperatie Univé UA 2011.

Financieel Jaarverslag Univé Her 2011

Door alle veranderingen binnen de gehele Univé-organisatie staat 2012 ook voor Univé Her in het teken van een nieuwe (in)richting. Meer hierover en een vooruitblik op 2012 vindt u in ons Financieel Jaarverslag Univé Her 2011.

Financieel Jaarverslag Univé Stormher 2011

Door alle veranderingen binnen de gehele Univé-organisatie staat 2012 ook voor Univé Stormher in het teken van een nieuwe (in)richting. Meer hierover en een vooruitblik op 2012 vindt u in ons Financieel Jaarverslag Univé StormHer 2011.