Hoe ziet de Univé Groep eruit?

Coöperatie Univé
Het moederbedrijf in de Univé Groep is Coöperatie Univé U.A. Daaronder vallen de dochterondernemingen: Univé Schade, Univé Her, Univé Bedrijfsontwikkeling en Univé Services. Coöperatie Univé is ook bestuurder van twee stichtingen: Univé Rechtshulp en Univé Helpt. Coöperatie Univé heeft geen winstoogmerk en werkt exclusief samen met de Regionale Univé’s voor brandverzekeringen en met Coöperatie VGZ U.A. voor zorgverzekeringen.

Univé Schade
N.V. Univé Schade biedt schadeverzekeringen aan. Deze schadeverzekeringen worden verkocht door de Regionale Univé’s, maar ook rechtstreeks via Univé.nl.

Univé Her
N.V. Univé Her herverzekert de Regionale Univé’s tegen grote en onverwachte schadeclaims. Ook verzorgt Univé Her de herverzekering voor Univé Schade.

Univé Bedrijfsontwikkeling
Univé Bedrijfsontwikkeling B.V. houdt zicht bezig met het uitvoeren en financieren van bedrijfsontwikkelings- en innovatieprojecten.

Univé Services
Univé Services B.V. is de werkorganisatie en het facilitair bedrijf voor de Univé Groep en de Regionale Univé’s. Voor de Univé Groep zijn de staf- en ondersteunende afdelingen  gepositioneerd binnen Univé Services.

Stichting Univé Rechtshulp
Univé Rechtshulp geeft juridische hulp aan verzekerden die een rechtsbijstandsverzekering hebben bij Univé Schade.

Stichting Univé Helpt
Univé Helpt schenkt namens de Univé Groep geld aan maatschappelijke initiatieven binnen lokale gemeenschappen die Univé belangrijk vindt. Univé richt zich daarbij op initiatieven die uitdrukkelijk tot doel hebben om risico’s te voorkomen en schade te beperken.

Hoe wordt de Univé Groep bestuurd?

  • Coöperatie Univé werkt met een Ledenraad. Belangrijke onderwerpen als fusies, statutenwijzigingen, vaststelling van de jaarrekening en de benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen worden aan de Ledenraad ter besluitvorming voorgelegd.
  • Naast de Ledenraad heeft Coöperatie Univé twee bestuursorganen:
    • Raad van Bestuur: verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie.
    • Raad van Commissarissen: houdt toezicht op het dagelijkse beleid van de Raad van Bestuur.
  • De Regionale Univé’s opereren zelfstandig, maar werken nauw samen met de Coöperatie op basis van gezamenlijke afspraken.

Welke regels gelden er voor alle medewerkers van de Univé Groep?

Univé wil eerlijk, veilig en fatsoenlijk werken. Hoe we dat doen, staat in onze gedragscodes en reglementen. De volgende regels gelden voor de hele organisatie:

Lees meer over