Ga naar inhoud

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Wij beleggen zorgvuldig, duurzaam en transparant.

Beleggen premies

Als Univé Groep beheren we premies van onze verzekerden. Een deel van dit geld beleggen we. Dit doen we zorgvuldig, duurzaam en transparant. Het vermogen wordt op een maatschappelijk verantwoorde wijze belegd vanuit de overtuiging dat dit niet ten koste gaat van financieel rendement maar zelfs een positieve bijdrage kan leveren aan het rendement. 

ESG-beleid  

Onze overtuigingen en uitgangspunten voor duurzaam beleggen zijn opgenomen in ons eigen ESG-beleid, als onderdeel van het beleggingsbeleid. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Wij vinden het namelijk belangrijk om niet alleen financiële aspecten mee te nemen in beleggingskeuzes, maar ook milieuaspecten en sociale aspecten. Zo dragen we door middel van onze beleggingen bij aan verschillende duurzame projecten om het milieu te beschermen, zoals het verminderen van CO-2 uitstoot.   

Vanzelfsprekend houden we ons bij beleggingen ook aan de Code Duurzaam Beleggen en het Convenant Internationaal Verantwoord Beleggen. 

Documentatie