Raad van Commissarissen


De Raad van Commissarissen (RvC) van Univé Oost bestaat uit vijf leden:

Naam   Profiel RvC
Dhr. R.A.L. Heijn   Voorzitter
Dhr. K.M. Lamp   Vicevoorzitter
Dhr. Drs. A.G. de Meij   Lid
Dhr. A.H.J.M. Tönissen   Lid
Dhr. Ing. J.H. Uenk   

Lid