Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Univé Oost bestaat uit 3 leden:

Naam   Profiel RvC
Dhr K.M. Lamp   Voorzitter
Mevrouw W.M. van Ingen       Vicevoorzitter
Mevrouw D.J.G.W. Beernink    Lid
Dhr A.H.J.M. Tönissen       Lid