Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Univé Oost bestaat uit 3 leden:

Naam   Profiel RvC
Dhr K.M. Lamp   Voorzitter
Dhr A.H.J.M. Tönissen   Lid
Mevrouw W.M. van Ingen   Lid