De Ledenraad is de ogen en oren van Univé

Univé Noord-Nederland is een coöperatie van en voor particuliere en zakelijke leden, die zich richt op het voorkomen, beperken en verzekeren van allerlei schaderisico’s in het dagelijks leven. Het hoofdkantoor is gevestigd in Assen en daarnaast zijn er 17 verschillende vestigingen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel. Door de regionale en lokale aanwezigheid zijn Univé-medewerkers letterlijk dichtbij hun klanten.

De coöperatie Univé Noord-Nederland heeft leden en uit die leden wordt een Ledenraad gevormd.

Wat is een ledenraad?

De Ledenraad is een vertegenwoordiging vanuit de leden met bevoegdheden die traditioneel toebedeeld worden aan de Algemene Vergadering. De Ledenraad wordt zoveel mogelijk divers samengesteld voor wat betreft sekse, leeftijd, klantgroepen, regionale spreiding en specifieke kennis en vaardigheden.

Bevoegdheden
De Ledenraad adviseert namens de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen rondom thema’s als kwaliteit van dienstverlening, maatschappelijke betrokkenheid, marktinformatie, weten wat er onder de leden speelt, etc.

Alle leden van de Ledenraad hebben ook de gedeelde verantwoordelijkheid voor onder andere de vaststelling van de jaarrekeningen, de bepaling van de winstbestemming, het verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en het benoemen van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Per jaar vinden er in de regel vier vergaderingen plaats (doorgaans in Assen)