De Ledenraad zijn de ogen en oren van Univé

Univé is een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk. De klanten zijn de leden en die staan bij Univé centraal. Positieve resultaten vloeien terug naar die leden, bijvoorbeeld in de vorm van winstuitkeringen, of premiekortingen. En: uiteraard is er inspraak. Dat gebeurt onder andere door middel van de Ledenraad. Wat doet zo’n raad? Wie zitten er in? Hoe ver reikt hun invloed? Wendy Lemstra, regio-voorzitter van de Ledenraad Noord-Nederland, geeft antwoord op een aantal vragen.

Om maar met de deur in huis te vallen: wat doet een Ledenraad?

“In de praktijk komt het erop neer dat wij een adviserende en een controlerende functie hebben. We geven de Raad van Bestuur - en soms de Regiomanagers - adviezen en we controleren het werk van de Raad van Commissarissen. Je moet die controlerende taak overigens niet te zwaar opvatten, hoor. Het komt er op neer dat wij jaarlijks bijvoorbeeld de jaarrekening vaststellen en bepalen welke bestemming de winst krijgt.”

En hoe functioneert de Ledenraad in de praktijk? Wie praat met wie?

“We komen enkele keren per jaar bijeen. Zowel op regionale schaal, als op het niveau van Noord-Nederland. Bij de regio-bijeenkomsten wisselen we meestal van gedachten met een Regiomanager. Vanzelfsprekend hebben we het dan vooral over de zaken die in een bepaalde regio spelen. Op Noord-Nederlandse schaal gaat het meer over overkoepelende zaken. Dan praten we met leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen over allerlei facetten van het beleid. In totaal kom je zo vier tot zes keer per jaar bijeen.”

Kun je een voorbeeld noemen van onderwerpen waar jullie het over hebben?

“Dat is heel divers. Wij zijn voor Univé als het ware de ogen en de oren in de markt. Op regionale schaal doen we bijvoorbeeld suggesties voor initiatieven die gesponsord kunnen worden of die op een andere manier steun verdienen. En op de schaal Noord-Nederland worden we bijvoorbeeld betrokken bij de wijze waarop Univé met leden correspondeert. We geven bijvoorbeeld advies over de commerciële mailingen die Univé verstuurt. Wat is relevant en interessant? En op welk moment? Wat voor acties worden er gepland? Univé vindt het erg fijn om daarover onze mening te horen.”

Wie zitten er in een Ledenraad?

“Het aantal personen verschilt in Nederland nogal, maar in Noord-Nederland hebben we 24 leden. We vinden het daarbij belangrijk dat deze mensen een mooie afspiegeling vormen van de achterban. Denk aan de verhouding man-vrouw, maar ook aan beroep, woonplaats en leeftijd. Een beetje doorstroom is natuurlijk ook goed. Daarom is iemand in beginsel niet langer dan drie perioden van vier jaar lid.”

Waarom wil iemand eigenlijk in een Ledenraad zitten?

“Dat verschilt natuurlijk per persoon. Maar ik denk dat mijn persoonlijke motivatie redelijk representatief is voor veel andere leden. Je zou het kunnen samenvatten als ‘maatschappelijke belangstelling.’ Ik heb een baan in het onderwijs en ik was nieuwsgierig naar hoe zo’n lidmaatschap zou werken. Ik moet zeggen; het is erg boeiend. Ik heb me nooit goed gerealiseerd dat verzekeringen zó vervlochten waren met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen.”