Regionale sponsoring


​Univé besteedt jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan sponsoring. Het is een communicatie-onderdeel dat steeds professioneler en belangrijker wordt. Zonder sponsoring was het merk Univé veel minder bekend. Dankzij ons sponsorbeleid vergroten wij onze naamsbekendheid en ons netwerk en versterken wij onze merkidentiteit. De geboden tegenprestatie voor sponsoring is bepalend voor de keuzes die we maken.

 

Sponsorbeleid

Univé is een coöperatie. Univé Noord-Holland is een van de 9 Regionale Univé ’s. Iedere regionale Univé  bepaalt zelf wat ze wel en niet sponsoren. Zo zorgen zij ervoor dat de sponsoractiviteiten passen bij het werkgebied, aansluiten op de identiteit van het bedrijf en bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen. Univé Noord-Holland kiest er voor om zich primair te richten op twee sporten: voetbal en hardlopen. Voetbal omdat Univé hier op landelijk (eredivisie-)niveau veel in investeert en deze lijn lokaal wil doorzetten. Hardlopen omdat dit een sport is die door een grote groep inwoners van ons werkgebied wordt beoefend. Beide sporten zijn bereikbaar voor een brede groep van de Nederlandse samenleving. Dit is ook iets wat wij belangrijk vinden.

Aanvraagprocedure

Ieder jaar ontvangt Univé Noord-Holland veel sponsoraanvragen. Om de hoeveelheid aanvragen overzichtelijk te houden, is er een aantal voorwaarden opgesteld waaruit de aanvrager vooraf kan opmaken of zijn/haar verzoek in aanmerking komt.
Voldoet de aanvraag aan deze voorwaarden, dan kunt u het onderstaande aanvraagformulier invullen en opsturen. Aan de hand van het volledig ingevulde formulier bekijkt de sponsorcommissie of het verzoek past binnen het sponsorbeleid. Dit laatste betekent dus ook dat de aanvraag past bij de identiteit van Univé en dat wij voldoende kans krijgen om met de sponsoring onze commerciële doelen te bereiken.
De sponsorcommissie streeft ernaar om de aanvrager binnen drie weken te laten weten of het sponsorverzoek wordt gehonoreerd. Om van de sponsoring een succes te maken hebben wij vaak ook enige tijd nodig. Doe uw sponsoraanvraag dus op tijd.

Tegenprestaties

Sponsoring is een zakelijke overeenkomst, waarvoor we een sponsorcontract opstellen. Zowel de gesponsorde partij als de sponsor willen gebaat zijn met de sponsoring. Wij maken graag duidelijke afspraken over wat wij met de sponsoring willen bereiken; zo specifiek en meetbaar mogelijk. Bij tegenprestaties kijken wij verder dan het plaatsen van een advertentie of een reclamebord. Kan Univé zichzelf bij de club profileren? Kunnen wij op de club speciale activiteiten organiseren voor onze klanten en/of leden? Kan de club ons een interessant netwerk bieden? Bij het tot stand komen van de overeenkomst zijn zowel de gesponsorde partij als de sponsor actief betrokken.

Voorwaarden

Uw aanvraag komt in aanmerking voor sponsoring als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de partij is klant bij Univé Verzekeringen, of is bereid om klant te worden;
 • de activiteit vindt plaats in het werkgebied van Univé Noord-Holland (Noord-Holland, regio Mijdrecht/Nieuwkoop, stad Zwolle);
 • de activiteit sluit aan op het sponsorbeleid van Univé Noord-Holland;
 • de gevraagde bijdrage is in verhouding met de geboden tegenprestatie(s).

Univé Noord-Holland sponsort geen:

 • activiteiten met een politieke, religieuze of activistische doelstelling;
 • individuen;
 • op zichzelf staande feesten;
 • activiteiten met een (inter)nationaal karakter;
 • activiteiten met een negatief imago;
 • activiteiten die een relatief grote kans op ongelukken met zich meebrengen;
 • milieubelastende activiteiten;
 • activiteiten met als doel het inzamelen van geld voor goede doelen (Univé sponsort goede doelen rechtstreeks);
 • (begrotings-)tekorten.

Als u niet zeker weet u of uw aanvraag kansrijk is, adviseren wij u om contact op te nemen met de afdeling Marketing & Communicatie van Univé Noord-Holland op e-mailadres plusmarketing@unive.nl.

Aanvragen

Wilt u met uw vereniging, club of project in aanmerking komen voor sponsoring? Stuur dan een sponsorverzoek naar plusmarketing@unive.nl of via de post naar:
Univé Noord-Holland
T.a.v. afd. Marketing & Communicatie
Postbus 171
1700 AD Heerhugowaard
 

Dien een sponsoraanvraag in