Ledencollectief: een bijzondere korting

Voorwaarden

1. Hoe kunt u deelnemen?

Voor deelname aan het Ledencollectief, geldt het volgende.
De korting geldt alleen:

op de premie van de Univé Zorg Geregeld polis of de Univé Zorg Vrij polis (= basisverzekering zorg’) en niet op de aanvullende verzekeringen,
als u lid bent van de Coöperatie Univé U.A (dat wordt u automatisch als u een schadeverzekering afsluit bij N.V. Univé Schade),
als u één of meer Univé-schadeverzekeringen afsluit en
als u 18 jaar of ouder bent en in Nederland woont.

2. Welke korting kunt u ontvangen?

a. Instapkorting
Als u één of meer van de hieronder genoemde schadeverzekeringen afsluit, ontvangt u een instapkorting van 1,5% op uw basisverzekering zorg.

b. Korting bovenop instapkorting

​Schadeverzekeringen ​Korting       
​Auto ​5%
​Woonverzekering 
Woonhuis en inboedel
​5%

​Overig vervoer
Motor, scooter, bromfiets (met kenteken), klassieker, bestelauto, aanhanger, tractor en vrachtauto

​1%
​Rechtszekerheid
Rechtsbijstand en aansprakelijkheid
​1%
​Vrije tijd
Caravan, kampeerauto en boot
​1%
​Reizen
Doorlopende reis
​1%
Ongemak
Gezins- en persoonlijke ongevallen en arbeidsongeschiktheid
​1%


De volgende verzekeringen voor ondernemers tellen ook voor 1% mee in het Ledencollectief. Zij moeten dan op hetzelfde adres zijn afgesloten als de basisverzekering zorg waar de Ledencollectief korting op verleend wordt:

 • Bedrijfsautoverzekering (bestelauto, vrachtwagen)
 • Rechtsbijstandsverzekering zakelijk
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
 • Milieuschadeverzekering
 • Aanhangwagenverzekering
 • Tractorverzekering
 • Werkmaterieelverzekering
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Bedrijfsschadeverzekering, glasverzekering, roerende zakenverzekering en/of opruimingskostenverzekering

Kom voor meer informatie langs bij de Univé-vestiging bij u in de buurt.

c. Vaststellen van de korting

De korting wordt vastgesteld op basis van het adres op de polis. Alleen polissen met een exact gelijk adres tellen mee voor de korting. U kunt maximaal het wettelijk vastgestelde maximum van 10% korting ontvangen.

d. Korting in het eerste jaar van deelname
In het eerste jaar van deelname kan ook zonder het sluiten van extra schadeverzekeringen maximaal 10% korting worden ontvangen door:

 • nieuwe Univé-zorgklanten die vóór 1 november al een offerte voor het volgende kalenderjaar aanvragen.

3. Wanneer wijzigt de korting?

Univé stelt maandelijks (op de eerste werkdag van de maand) vast op welk kortingspercentage u recht heeft.

Als het kortingspercentage gewijzigd moet worden, dan gaat deze wijziging in per de eerste dag van de maand daarna. Dit geldt voor zowel kortingen die omhoog gaan als voor kortingen die omlaag gaan.

Bijvoorbeeld: als u een verzekering afsluit of beëindigt op 20 juni, stelt Univé dit vast op 1 juli daaropvolgend. Uw kortingspercentage op de Univé-zorgverzekering wordt dan verhoogd of verlaagd per 1 augustus van datzelfde jaar.

4. Welke verzekeringen tellen niet mee voor de korting?

De volgende verzekeringen zijn uitgesloten voor de kortingsbepaling van het Ledencollectief:

 • a. alle niet in 2.b genoemde verzekeringen;
 • b. alle in 2.b genoemde verzekeringen waarvoor Univé wel intermediair, maar geen risicodrager is;
 • c. alle verzekeringen (ook zorgverzekeringen) van het label ZEKUR.

5. Ingang, duur en einde van deelname aan het Ledencollectief

De deelname aan het Ledencollectief start automatisch vanaf het moment dat u naast uw basisverzekering zorg ook één van de bij 2b genoemde schadeverzekeringen op hetzelfde adres afsluit. Dit geldt ook als u al minimaal één schadeverzekering heeft en daarnaast een basisverzekering zorg afsluit.

6. Kunt u aan meer dan één collectiviteit deelnemen?

Nee. U kunt aan één collectieve overeenkomst tegelijkertijd deelnemen.

7. Overig

 • a. De korting via het Ledencollectief geldt niet in combinatie met andere kortingen of (tijdelijke) acties.
 • b. Univé is te allen tijde gerechtigd om het Ledencollectief zonder opgaaf van redenen te beëindigen.