De kracht van Schade

De kracht van Schade: zo heet de visie die richtinggevend is voor alle activiteiten van Univé Schade, de verzekeringsmaatschappij van Univé. We willen een renderende schadeverzekeraar en een vernieuwende werkgever zijn. Met een breed assortiment, waardevol voor klanten en Regionale Univé’s. Om dat te bereiken hebben we in 2018 gewerkt aan vier thema’s.

Thema maximaal klantgemak

In 2018 heeft Schade verschillende projecten gestart om het klanten zo makkelijk mogelijk te maken. Onze tone of voice voor schriftelijke uitingen is uitgebreid met richtlijnen voor mondelinge communicatie. We doen aan verwachtingsmanagement, maken de gevolgen van een claim inzichtelijk, en vragen alle gegevens van een klant in één keer op. We hebben in 2018 een groot aantal klantverbeteringen doorgevoerd. Onze klanten zijn daar heel tevreden over, want de klanttevredenheid was met een NPS-score van 27,7 voor Univé Groep hoog in 2018.

Thema efficiënt door digitalisering

Door processen te optimaliseren, te automatiseren en te robotiseren, creëren we kwaliteit, tijdwinst en betrouwbaarheid. In 2018 zijn de claimbehandelingsprocessen van Reis en Motorrijtuigen geoptimaliseerd. Daardoor handelen we claims nu sneller af. Half april zijn we gestart met het robotiseren van de processen binnen Schade. Dat is niet alleen efficiënt: ook de kwaliteit en de betrouwbaarheid stijgt.

Thema inzet van data en data-analytics

We kijken waar data en tools kunnen worden ingezet om klanten nog beter te helpen. Zo hebben we de volgende stappen gezet met fraudebestrijding aan de hand van data, in het acceptatie- en het claimproces. Het doel? De processen optimaliseren en de schadelast beperken. Zo hoeft de premie niet onnodig verhoogd te worden.

Thema uitdagen en samen leren

We investeren ook in onze medewerkers. Hoe kunnen zij de klant steeds beter bedienen en het gemak voor de klant vergroten? In 2018 startten we verschillende projecten om ieders talent beter te benutten. De ontwikkeling van onze medewerkers zien wij als een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom investeren we in onze medewerkers. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen en geven van feedbacktrainingen. Maar ook willen we ons beter positioneren op de arbeidsmarkt, onder meer door intensiever samen te werken met onderwijsinstellingen in de regio.

Feiten en cijfers

Univé Schade biedt schadeverzekeringen aan die worden aangeboden door de Regionale Univé’s en rechtstreeks via Univé.nl. Een continue focus op onze dagelijkse performance maakt dat we operationeel in control zijn en dat de werkvoorraden steeds verder inlopen. Voor het derde jaar op rij is het aantal polissen en de premieomzet gestegen. De solvabiliteitsratio voor Univé Schade ligt onder de interne doelsolvabiliteitsnorm maar boven de interne minimale solvabiliteitsnorm. Doordat de daling van de SCR-ratio in belangrijke mate wordt veroorzaakt door eenmalige effecten (herijkte kansen bij de vaststelling van de AOV voorziening en de afname van het VPB-percentage) heeft deze daling een incidenteel karakter. Aangezien dit eenmalige effecten betreffen, zijn er geen maatregelen genomen.

Wijziging directieteam

In augustus 2018 heeft directeur Martijn van Baalen afscheid genomen van Univé Schade. Martijn was de afgelopen jaren achtereenvolgens directeur van Stichting Univé Rechtshulp en directielid van Univé Schade en Univé Her. Zowel bij Univé Rechtshulp als bij Schade en Her heeft hij de afgelopen jaren samen met de collega's goede stappen gezet in resultaatgerichtheid en kostenbeheersing. Marco Nanne is sinds augustus 2018 waarnemend directeur, en vanaf 1 februari 2019 is hij definitief benoemd tot statutair directeur.