Rechtsbijstandverzekering

De nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) schrijft voor welke gegevens wij wel en niet van onze klanten mogen vastleggen. Vul daarom geen informatie in die wij niet nodig hebben, bv: uw medische aandoeningen, religie, politieke of seksuele voorkeur, financiële informatie of uw BSN-nummer. Wanneer wij dergelijke informatie toch van u nodig hebben, hoort u dat van ons.
Uw persoonlijke gegevens
Uw inschrijfnummer vindt u op uw polis of op uw nota.
Aan de hand van uw geboortedatum (dd-mm-jjjj) kunnen wij u bv. ook via ons kantoor of telefonisch beter van dienst zijn.
Een eventuele toevoeging bij het huisnummer kunt u aangeven als: a, b, II, III of hs. Ook combinaties als a-2 en b/c zijn mogelijk.
Op dit adres ontvangt u een e-mailbericht ter bevestiging van uw ingediende vraag. Vul hier dus een e-mailadres in waarop u regelmatig uw mail leest.
Via dit nummer kunnen wij u bereiken als we nog vragen over uw aanvraag hebben.