Hulp bij betalingsproblemen

Het kan gebeuren dat u een keer te laat bent met betalen. Het is belangrijk om uw premie alsnog zo snel mogelijk aan ons te betalen. Zo voorkomt u dat u (tijdelijk) geen dekking meer heeft. Bekijk de stappen die we nemen als u te laat bent met het betalen van uw premie.

1. Betalingsherinnering

We sturen u een betalingsherinnering. Hierin wordt u aangemaand de premie alsnog binnen 14 dagen te betalen. 

2. Aanmaning

Heeft u uw premie na het ontvangen van de aanmaning niet binnen 14 dagen overgemaakt?  

Dan schorsen we uw dekking en kunt u geen beroep meer doen op uw verzekering. Dit betekent o.a. dat schade niet meer vergoed wordt. Ook de kosten voor schade die u bij anderen veroorzaakt, moet u zelf betalen. Vooral bij letselschade kunnen deze kosten hoog oplopen.

Let op: Heeft u een gekentekend voertuig bij ons verzekerd en betaalt u de aanmaning niet op tijd? Dan zullen we aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) melden dat de dekking van de verzekering van dit voertuig is gestopt. U staat dan bij de RDW vermeld als niet verzekerd. Als uit een controle door de RDW blijkt dat uw gekentekende voertuig niet verzekerd is, kunt u een boete krijgen van minimaal € 400. 

3. Laatste verzoek om te betalen

Heeft u na de aanmaning om te betalen nog steeds uw premie niet betaald? Dan kunt u inmiddels geen beroep meer doen op uw verzekering. U ontvangt van ons een sommatie; een laatste verzoek om te betalen. Wij kunnen ook besluiten de verzekering(en) definitief te beëindigen. De premie moet wel tot het einde van de verzekering worden betaald en dan zullen wij overgaan tot gerechtelijke incasso. Hier zijn kosten aan verbonden van minimaal € 40 en maximaal 15% van de niet op tijd betaalde premie. Hier leest u meer over het incassobureau

U bent weer verzekerd 24 uur nadat we alle openstaande premie hebben ontvangen. Betaal dus zo snel mogelijk. Belangrijk om te weten: uw verzekering kan niet met terugwerkende kracht ingaan.

Hoe staat u er financieel voor? Doe de test!  

Maakt u zich wel eens zorgen over uw financiële situatie? Of bent u benieuwd hoe u er voor staat? Doe de test op Geldfit.nl