Univé Schade: Een sterke basis om op voort te bouwen

Univé Schade is de verzekeringsmaatschappij binnen Univé Groep, en een belangrijke activiteit van Coöperatie Univé. In 2019 hebben we opnieuw geïnvesteerd in betere dienstverlening. Het aantal verzekeringen, zowel particuliere als zakelijke, is weer gegroeid. En onze portefeuille is gezonder geworden. Dit zien we in 2019 terug in een Combined Operating Ratio van 96,7%: een goede verhouding tussen ontvangen premies en gemaakte kosten. Univé Schade staat stevig. Hier bouwen we vanaf 2020 op voort.

Gemakkelijk wijzigingen doorgeven via de app

Ook in 2019 hebben we het klanten makkelijker gemaakt om zaken te regelen bij Univé Schade. Klanten kunnen schade of een adreswijziging nu bijvoorbeeld doorgeven via de Univé App of Mijn Univé. De Customer Effort Score (CES, een score van 1 tot 5) is in 2019 dan ook gedaald naar 1,64. Een goed resultaat, want hoe lager deze score, hoe minder moeite een klant hoeft te doen om zaken goed en snel regelen.

Meer doen in minder tijd

Ook handelen we schades sneller af, bijvoorbeeld door robotisering. Eenvoudige schades, zoals parkeerschades, kunnen volledig verwerkt en uitbetaald worden zonder dat er een medewerker bij komt kijken. En we gebruiken een nieuwe tool om beter te controleren wie een verzekering bij ons afsluit. Bijvoorbeeld door automatisch te controleren of het bankrekeningnummer dat de klant doorgeeft op zijn of haar naam staat. Zo doen we meer in minder tijd, waardoor we meer tijd overhouden voor onze klanten op de momenten dat ze onze hulp echt nodig hebben.

Talenten van medewerkers optimaal benutten

In 2019 zijn we verdergegaan met het optimaal benutten van de talenten van medewerkers. Investeren in onze medewerkers, zodat we onze klanten nog beter kunnen bedienen. We hebben bijvoorbeeld interne stages geïntroduceerd: een halfjaar werken op een andere afdeling binnen Univé Schade. Daarmee stimuleren we medewerkers om op onderzoek uit te gaan, te kijken wat bij ze past. Het geeft energie en motiveert. Zowel voor medewerkers als voor het team waar hij of zij aan de slag gaat.