Univé Schade: Zekerheid en elkaar helpen in tijden van onzekerheid

Univé Schade is de verzekeringsmaatschappij binnen Univé Groep. We bieden verzekeringen aan particuliere en zakelijke leden. Ondanks de komst van corona hebben we onze leden voortdurend goed weten te helpen. Leden gaven ons gemiddeld een 8,5 in 2020.

Impact van corona op verzekeren

Op een aantal van onze producten heeft corona duidelijk invloed gehad. Als we kijken naar de doorlopende reisverzekeringen dan zijn er meer opzeggingen dan andere jaren. Ook sluiten leden nog nauwelijks kortlopende reisverzekeringen. Logisch, want voorlopig wordt er minder gereisd. Daartegenover staat dat het aantal leden met een autoverzekering is toegenomen. In 2020 werden na de eerste lockdown namelijk relatief veel tweedehands auto’s gekocht, omdat consumenten onder andere het openbaar vervoer niet gebruikten.

Verzekeren zonder winstoogmerk

Univé Schade heeft in 2020 een goed resultaat behaald dat onder andere het gevolg is van een lagere autoschadelast. In 2020 reisden Nederlanders ineens veel minder met de auto. Met minder ongelukken en dus ook minder schades tot gevolg. Als coöperatieve verzekeraar zonder winstoogmerk is vanuit onze coöperatieve gedachte en uitstekende kapitaalpositie besloten in 2021 de premie voor de autoverzekering met een tijdelijke ‘coronakorting’ te verlagen voor bestaande en nieuwe leden. Daarnaast hebben we in 2020 een speciale cyberhelpdesk opgezet. Daarmee staan we in 2021 24/7 klaar voor particulieren en ondernemers die met cybercriminaliteit te maken krijgen. Zij krijgen praktische hulp om verdere schade te voorkomen. Dit is standaard toegevoegd aan de dekking van alle schadeverzekeringen. Leden met een aansprakelijkheid-, inboedel- of roerende-zaken-verzekering krijgen bovendien een vangnetverzekeringsdekking erbij voor het geval ze schade lijden door cybercrime. In 2021 is voor alle particuliere en zakelijke leden de nieuwe dekking een jaar lang kosteloos. Een mooi voorbeeld van hoe we schade voor onze leden voorkomen, beperken en verzekeren. Een derde besluit was om een donatie van € 1 miljoen te doen aan Stichting Univé Buurtfonds.

Coulanceregeling bij geboekte vakanties

Een pandemie is niet gedekt bij de Annuleringsverzekering, terwijl onze leden er wel op rekenden om bij annulering de kosten vergoed te krijgen We voelden met onze leden mee en besloten om onze leden toch eenmalig te compenseren voor de annuleringskosten.  Zij konden onder voorwaarden hun reissom claimen wanneer zij hun vakantie vóór 13 maart 2020 hadden geboekt. Een mooie actie waarmee Univé ook laat zien dat zij haar leden zo veel mogelijk zekerheid biedt. Deze actie werd  door leden en medewerkers zeer is gewaardeerd.

Zakelijke leden ondersteunen

Een deel van onze zakelijke leden kwam door de coronamaatregelen ernstig in de problemen. De continuïteit van hun bedrijf kwam onder druk te staan, bijvoorbeeld omdat het bedrijf dicht moest. En ze werden gedwongen andere activiteiten te ontwikkelen om inkomsten te genereren. Wij wilden onze zakelijke leden daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. Een voorbeeld daarvan is dat we automatisch extra dekking op hun lopende verzekering boden, zodat het bezorgen van maaltijden, dat eerst niet tot de gewone bedrijfsuitoefening behoorde, ook gedekt werd. Daar hoefde de ondernemer in 2020 niets extra voor te betalen of te regelen. Zo proberen we onze zakelijke leden ook in tijden van crisis te helpen en het hen zo veel mogelijk zekerheid te bieden.

Elkaar helpen in een netwerk

Elkaar helpen en samen de lasten delen geldt wat ons betreft niet alleen richting onze leden, maar ook richting onze leveranciers. De daling in het aantal autoschades in 2020 pakte voor schadeherstelbedrijven negatief uit. Bij onze autoverzekering hebben we het netwerk van schadeherstelbedrijven hard nodig. Alles staat met elkaar in verbinding. Daarom hebben we besloten om in 2020 af te zien van de kwantumkorting die we normaal ontvangen. Een financieel hart onder de riem voor deze ondernemers in de schadeketen.