Univé Her: Stabiliteit is onze kracht

Univé Her verleent herverzekeringsdekking aan de Regionale Univé’s en Univé Schade. Hiermee ondersteunen wij hen bij de beheersing van hun verzekeringstechni­sche risico. Wij bieden service, delen kennis en leveren kapitaal. Door het bieden van stabiliteit en continuïteit kunnen Univé Schade en de Regionale Univé’s de kracht van Univé waarmaken: voorkomen, beperken én verzekeren.

Kennis delen

Univé Her vertegenwoordigt Univé op de internationale herverzekeringsmarkt. Hierdoor kunnen wij kennis uit de internationale markt ontsluiten. Deze kennis, bijvoorbeeld over cybercrime, gebruiken wij bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Dit doen wij samen met de Regionale Univé’s en Univé Schade, zodat we gezamenlijk in staat blijven om in te spelen op de veranderende klantvraag.

Betrouwbare data voor hoogwaardige service

Om onze service en ons kapitaal op peil te houden, zijn we afhankelijk van data. We gebruiken data om modellen te maken, waarmee we bijvoorbeeld de premie bepalen en de schadelast analyseren. We stellen dan ook hoge eisen aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze data. Onze uitdaging is het verbeteren en borgen van de datakwaliteit. Dit doen we onder meer door ons huidige softwaresysteem SICS uit te breiden en te verbeteren. Door verder te automatiseren kunnen we ook onze pro­cessen efficiënter uitvoeren.

A changing world

Ieder jaar organiseert Univé Her een event voor alle medewerkers van Univé. Dit jaar gebeurde dat in samenwerking met colle­ga’s van Enterprise Risk Management. Afgelopen jaar stond in het teken van de veranderende wereld en hoe Univé zich hierop kan voorbereiden. In plenaire sessies en workshops is onder andere stilgestaan bij de verzekerbaarheid van de agrarische markt en riskmanagement in een veranderende wereld. Gastsprekers waren dit jaar trendwatcher Sander Duijvestein, en ondernemer en scheidsrechter Björn Kuipers.