Univé Her: Verzekeren mogelijk maken

Univé Her is de herverzekeraar voor de Regionale Univé’s en Univé Schade. Met een eigen herverzekeraar binnen de Univé Formule beheersen we met elkaar de verzekeringstechnische risico’s. Doordat wij stabiliteit en continuïteit bieden, maken de Regionale Univé’s en Univé Schade de kracht van Univé waar: voorkomen, beperken én verzekeren.

Zekerheid bij risico’s

Wij bieden zekerheid aan de Regionale Univé’s en Univé Schade. Een manier waarop wij die zekerheid aantonen is met de rating van A.M. Best. Deze rating zegt iets over het beleid en de financiële kracht van herverzekeraars. In 2020 behielden we onze A rating (Excellent). Iets waar we trots op zijn.

Ontwikkeling van datakwaliteit

Om bijvoorbeeld de schadelast te voorspellen en te analyseren, werken wij met modellen en data. In 2020 besteedden we veel aandacht aan het verbeteren en borgen van onze datakwaliteit. We ontwikkelden een datakwaliteitsmeting die we nu periodiek uitvoeren. Dat zorgt er enerzijds voor dat wij nog meer kunnen vertrouwen op de uitkomst van onze modellen. Bijvoorbeeld: dit jaar troffen we voorbereidingen om in 2021 zelf een groter risico te houden en dus minder te herverzekeren. Anderzijds draagt het bij aan onze betrouwbaarheid richting internationale herverzekeraars en intern richting de Regionale Univé’s en Univé Schade.

Een veranderende wereld

In 2020 werd duidelijk hoe snel en ingrijpend de wereld kan veranderen. Op de internationale herverzekeringsmarkt merken we dat ook: er is onrust ontstaan. Herverzekeraars nemen meer uitsluitingen op in contracten en zijn kritischer op portefeuilles. Een praktisch effect is dat de fysieke ontmoetingen met business partners nu wegvallen. Op grote conferenties vertelden we voorheen het verhaal van Univé. Dat persoonlijke contact en die verbinding zijn belangrijk om een deel van onze risico’s te kunnen overdragen aan andere herverzekeraars. Al het contact vindt nu digitaal plaats, zoals het webinar dat we in 2020 organiseerden voor onze herverzekeraars. Ondanks de praktische uitdagingen zijn we in 2020 wederom in staat geweest om onze doelen te behalen. Dat komt door onze sterke marktpositie vanwege onze coöperatieve identiteit en stabiele portefeuille!

Wat doet een herverzekeraar?

Aan een herverzekeraar kan een verzekeraar een deel van zijn risico overdragen. Vaak gaat het om het risico van grote en kostbare schades. Bijvoorbeeld storm, brand of letselschade. De verzekeraar betaalt hiervoor premie aan de herverzekeraar (net als een klant premie betaalt aan de verzekeraar). Als de verzekeraar een schade moet uitbetalen, krijgt hij daarvoor namelijk (voor een deel) een vergoeding van de herverzekeraar. Maar hierdoor hoeft hij ook minder kapitaal in het bedrijf te hebben. Vaak herverzekert de herverzekeraar op zijn beurt ook weer een deel van het risico bij één of meerdere andere herverzekeraars. De bedoeling hiervan is dat het risico voor de herverzekeraar dan iets kleiner wordt. Dit gebeurt op de internationale herverzekeringsmarkt.