Van Univé Helpt naar Univé Buurtfonds

De voorganger van Stichting Univé Helpt werd eind jaren 40 opgericht. De stichting was bedoeld om mensen te helpen die in de oorlog grote, niet verzekerde schade hadden opgelopen. Vanwege dit beperkte doel hebben in 2019 bijna geen activiteiten plaatsgevonden binnen Univé Helpt. Er zijn dan ook voorbereidingen getroffen om de activiteiten in de stichting definitief te beëindigen. 

In 2019 is Stichting Univé Buurtfonds opgericht als opvolger van Univé Helpt, om initiatieven van burgers te ondersteunen. Met deze bredere doelstelling sluiten we beter aan bij onze strategie, merkwaarden en onze coöperatieve identiteit. Univé Buurtfonds ondersteunt vanaf 2020 allerlei projecten in de wijk, in het dorp of in de stad. Kleinschalig, maar wel met een blijvend effect. Projecten die risico’s voorkomen en schade beperken, maar ook projecten die bijdragen aan het welzijn of fijn samenleven in de buurt. Want dat versterkt het gevoel van zekerheid en veiligheid. En daar helpt Univé graag bij.