Univé Buurtfonds: Dichtbij onze leden

Vorig jaar is Stichting Univé Buurtfonds opgericht om initiatieven van burgers te ondersteunen. In 2020 zijn we begonnen om allerlei projecten in de wijk, in het dorp of in de stad te ondersteunen.

Kleinschalige projecten met blijvend effect

We ondersteunen kleinschalige projecten die risico’s voorkomen en schade beperken. Maar ook projecten die bijdragen aan het welzijn of fijn samenleven in de buurt. Dat versterkt namelijk het gevoel van zekerheid en veiligheid in de buurt. En daar helpen wij als Univé graag bij. In 2020 kregen we in totaal 40 aanvragen. Daarvan zijn er 12 al goedgekeurd. Een paar voorbeelden van projecten:

  • Realisatie van een Buurtfitness

Fitnesstoestellen worden op een locatie geplaatst die voor de hele gemeenschap toegankelijk is. Op die locatie worden sportavonden en -middagen georganiseerd. Daarbij is af en toe ook een sportinstructeur aanwezig.

  • Crowdfundingsactie voor een dorpswinkel

Vrijwilligers van de dorpswinkel besloten een supermarkt zonder winstoogmerk te openen. Er was een nieuwe koeling nodig. Daarvoor organiseerden de dorpsbewoners samen met de Regionale Univé een crowdfundingsactie. Wij deden een donatie bij deze actie.

  • Inrichting van een buurtontmoetingsplaats

De ontmoetingsplaats krijgt een aantrekkelijke inrichting met oog voor de natuur. Het doel is om de sociale cohesie van de gemeenschap rond en met de basisschool te versterken. De buurt en de school zijn nauw betrokken. De buurtbewoners voeren namelijk zelf een deel van de werkzaamheden uit. In de toekomst worden op deze ontmoetingsplaats activiteiten georganiseerd die voor de hele buurt toegankelijk zijn.

Definitieve opheffing van Univé Helpt

Op 18 juni 2020 is Stichting Univé Helpt officieel opgeheven. Al heel wat jaren geleden (eind jaren 40) werd de voorganger van Stichting Univé Helpt opgericht. Die stichting was bedoeld om mensen te helpen die in de oorlog grote, niet-verzekerde schade hadden opgelopen. Een beperkte doelstelling in de wereld van vandaag. Daarom besloten we om de activiteiten van de stichting definitief te beëindigen. Stichting Univé Buurtfonds is de opvolger. Met een bredere doelstelling.