Coöperatie van de toekomst

Jaarverslag 2018

Coöperatie van de toekomst

Bij Univé staan de leden en de lokale gemeenschap centraal. Alles wat we doen, doen we om hun leven makkelijker te maken. In 2018 hebben we grote stappen gezet. Onze dienstverlening werd toegankelijker en we introduceerden producten en diensten waar onze leden echt behoefte aan hebben. Univé is meer dan een verzekeraar. Daarom richten we ons op voorkomen, beperken én verzekeren. Dat maakt Univé de coöperatie van de toekomst.

Lees hier het jaarverslag 2018.

De kracht van Univé

Digitaliseren voor meer persoonlijk contact

Bij innoveren hoort digitaliseren. In 2018 automatiseerden we simpele, zich vaak herhalende processen. Dit is minder foutgevoelig. En we houden meer tijd over voor persoonlijk contact met leden als het er echt toe doet. Bijvoorbeeld bij lastige, leuke of emotionele zaken.

 

Steeds meer digitaal

Innoveren door te doen

Wij vinden dat je alleen kunt innoveren door te doen. Daarom experimenteren we veel en komen we regelmatig met nieuwe producten en diensten. Bijvoorbeeld Veilig wonen. Een abonnement waarmee leden in één keer alles regelen voor een veilig huis. In 2018 is Veilig wonen als pilot begonnen, in 2019 bieden we het landelijk aan.
 

Univé innoveert

Leden voorop

Univé is een coöperatie en heeft geen winstoogmerk. We kunnen daardoor extra investeren in de behoeften van onze leden. Daarom hechten we veel waarde aan de ledenraad van Univé. In 2018 heeft Univé besloten de ledenraad nog breder in te zetten om de behoeften van leden centraal te stellen. Zo hoort het in een coöperatie.
 

Univé's ledenraad

Kerncijfers 2018

1,6 miljoen klanten

4 miljoen verzekeringen

Zo'n 110 lokale winkels

Tevreden klanten

Onze klanten zijn positief over Univé. Daar zijn we ontzettend blij mee. Volgens een onderzoek van KPMG onder verzekeraars hebben mensen de beste klantervaring bij Univé. En in het onderzoek ‘Verzekeraars in Beeld’ gaven klanten ons een 7,6. Een hoger cijfer dan in 2017. Natuurlijk doen we er alles aan om dit zo te houden of zelfs te verbeteren.

 

Beste klantervaring

Midden in de maatschappij

We voelen ons betrokken bij de lokale gemeenschap. Als Supporter van Sport laten we zien wat er speelt in het hart van de samenleving. In 2018 ondersteunden we onder meer de Schaatsvriendendag, waar kinderen met een beperking onbezorgd kunnen sporten. Maar ook andere sportevenementen, zoals het NK Knikkeren en de Amstel Gold Race.
 

Betrokken ondernemen

Betrokken medewerkers

Medewerkers van Univé zijn betrokken en tevreden. De score voor vertrouwen, trots en plezier is in 2018 gestegen van 74% naar 77%. Dat is goed nieuws. En een goede basis om altijd in te kunnen spelen op ontwikkelingen en behoeften van leden. We helpen medewerkers hierbij met opleidingen en trainingen.


 

Tevreden medewerkers

Kerncijfers 2018

2.691 medewerkers

Bij Univé werken 2.691 mensen in loondienst, als uitzendkracht of als externe. Hiervan werken 991 mensen bij Univé Groep en 1.700 bij de Regionale Univé’s.

10 Regionale Univé's

Op 31 december 2018 zijn er 10 Regionale Univé’s en zo’n 110 winkels. Zo zijn wij altijd dichtbij.

37.000 nieuwe polissen

De totale portefeuille van de polissen bij Univé Schade is met bijna 37.000 gegroeid. Dit ondanks het verhogen van de premies voor sommige producten.

Univé staat stevig

Eind 2018 zijn de aandelen gedaald. Mede hierdoor was er in 2018 een verlies van €21 miljoen na belasting. Hoewel het een momentopname is, zijn de aandelen de eerste maanden van 2019 weer grotendeels hersteld. De solvabiliteit, het bedrag dat verzekeraars in staat stelt ook voor de langere termijn de continuïteit te kunnen waarborgen, is met 309% robuust te noemen. Univé blijft daarmee een sterk bedrijf.

Dochterondernemingen in 2018

Snellere hulp van Univé Schade

Univé Schade is de verzekeringsmaatschappij van Univé Groep. Natuurlijk wil Univé Schade waardevol zijn voor klanten. Daarom hebben ze in 2018 onder andere processen geautomatiseerd. Hierdoor krijgen leden sneller reactie op hun schadeclaim. Daarnaast leiden ze medewerkers op zodat ze klanten steeds beter kunnen helpen.
 

De kracht van schade

Juridische ondersteuning van Univé Rechtshulp

Univé Rechtshulp staat in de top vijf van juridische dienstverleners. Ze zoeken altijd naar nieuwe vormen van rechtshulp. In 2018 hebben ze ‘Rechtshulp on demand’ geïntroduceerd: juridische hulp op maat voor een vast bedrag. Op het moment dat het nodig is. Dus ook als leden niet verzekerd zijn voor rechtshulp.

 

Flexibele juridische hulp

100 jaar Univé Her voor herverzekering

Univé verzekert leden. Univé Her verzekert Univé. Ze herverzekeren de Regionale Univé’s en Univé Schade. In 2018 bestond Univé Her 100 jaar. Reden voor een feestje! Ze startten het jubileumjaar met de netwerkbijeenkomst van Nederlandse Reassurantie Vereniging (NRV), waar Univé Her gastheer was.

 

Univé Her in 2018

Univé Helpt: voor elkaar, met elkaar

Univé Helpt was er in eerste instantie voor mensen die een grote schade hebben en hier niet geheel voor verzekerd zijn. In 2018 is Univé Helpt een andere weg ingeslagen. De stichting wil geld geven aan lokale initiatieven die Univé belangrijk vindt. Initiatieven die als doel hebben om risico’s te voorkomen en schade te beperken. Zo blijven premies ook laag.
 

Voorkomen en beperken