Sponsoring van Univé Hollands Noorden


Als maatschappelijk betrokken onderneming steunt Univé Hollands Noorden vele verenigingen, stichtingen en evenementen in het werkgebied.

De wijze waarop wij sponsoren varieert: soms plaatsen we een reclamebord en een andere keer leveren we een financiële bijdrage. Die keuze wordt onder meer bepaald door het doel (sportief, maatschappelijk of recreatief), het aantal mensen dat wordt bereikt en de verdere invulling van het sponsorschap.

Heeft u een sponsorverzoek?

Uw sponsorverzoek moet passen binnen de volgende richtlijnen:

Lees verder