Solvency Financial Conditional Report (SFCR)


Univé Hollands Noorden publiceert jaarlijks een rapport over zijn solvabiliteit en financiële toestand (SFCR). In dit rapport beschrijven wij onze werkzaamheden en resultaten, onze bedrijfsvoering, ons risicoprofiel, onze uitgangspunten voor de waardering van activa, technische voorzieningen en andere verplichtingen en kapitaalbeheer. Als bijlage bij het Solvency Financial Conditional Report (SFCR) kunt u de kwantitatieve rapportagestaten inzien die aan het SFCR ten grondslag liggen.