Over Univé Hollands Noorden

Over Univé Hollands Noorden

Univé Hollands Noorden is meer dan een verzekeraar zonder winstoogmerk. Als ‘onderlinge’ zijn wij totaalaanbieder van financiële diensten voor particulieren en ondernemers, voor iedereen van student tot senior. Al meer dan 100 jaar. Daarom bent u bij ons aan het juiste adres voor alles wat met verzekeringen en uw financiële planning te maken heeft.

Solvency Financial Conditional Report (SFCR)

Univé Hollands Noorden publiceert jaarlijks een rapport over zijn solvabiliteit en financiële toestand (SFCR). In dit rapport beschrijven wij onze werkzaamheden en resultaten, onze bedrijfsvoering, ons risicoprofiel, onze uitgangspunten voor de waardering van activa, technische voorzieningen en andere verplichtingen en kapitaalbeheer. Als bijlage bij het Solvency Financial Conditional Report (SFCR)​ kunt u de kwantitatieve rapportagestaten inzien die aan het SFCR ten grondslag liggen.​​​

Zakelijke gegevens van Univé Hollands Noorden