Sponsoring


Univé is een maatschappelijk betrokken verzekeraar, zowel op landelijk als op regionaal gebied. Vanuit die filosofie ondersteunen wij veel activiteiten op maatschappelijk en op sportgebied. Ook daaruit blijkt het sociale gezicht van Univé.

Sponsorverzoek indienen: landelijk of regionaal

​Als maatschappelijk betrokken verzekeraar ondersteunt Univé veel activiteiten op maatschappelijk gebied en op sportgebied. Daarbij onderscheiden wij twee soorten sponsoring:

  • landelijke sponsoring (voor activiteiten met een landelijk karakter) en
  • regionale sponsoring (voor activiteiten met een regionaal karakter).

Lees verder

Aanvraagprocedure regionale sponsoring

​Heeft u een activiteit die plaatsvindt in het werkgebied van Univé Het Zuiden (provincie Zeeland, de Zuid Hollandse eilanden en een deel van de provincie Brabant) dan bestaat de mogelijkheid om een sponsorverzoek in te dienen. Om deze aanvragen goed te kunnen beoordelen, hebben we een aantal richtlijnen opgesteld, zodat u vooraf al kunt toetsen of het zinvol is om uw sponsorverzoek in te dienen. Lees verder