Stichting Samen Schenken

Univé Het Groene Hart (ontstaan na een fusie van Univé Zuid-Holland en Univé Leksprong) is een regionale coöperatie zonder winstoogmerk. De klant staat bij ons centraal. Daarnaast zijn wij erg betrokken bij lokale activiteiten. Met deze filosofie in gedachten heeft de Ledenraad een stichting opgericht voor goede doelen in de regio: de ‘Stichting Samen Schenken’.

Naast Stichting Samen Schenken is er het Univé Buurtfonds.

Met deze stichtingen willen wij u betrekken bij het doen van donaties aan goede doelen. Op deze manier geven wij invulling aan het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Dit is een belangrijk aandachtsgebied voor Univé.

Een korte omschrijving: 

Stichting Samen Schenken

Univé Buurtfonds

 • Betreft een concreet doel en is geen
  onderdeel van een geldinzamelingsactie;

 • Bevindt zich in het werkgebied van
  Univé Het Groene Hart
  .

 • Het gaat om een bedrag van max.
  € 2500, -.

 • U dient klant te zijn van Univé. 

 • Het project kan binnen 6 maanden
  plaatsvinden.

 • Mag landelijk plaatsvinden.

 • Er is een helder plan en een inzichtelijke
  begroting.

 • U kunt 25% van de begroting zelf bij elkaar
  krijgen. (Om een indicatie te geven: meestal
  worden er bedragen tussen de 5.000 en
  10.000 euro gegeven.)

 • U hoeft geen klant te zijn van Univé om
  een bijdrage uit het Buurtfonds te ontvangen.

Meer informatie


Donatie aanvragen bij Stichting Samen Schenken

Uw project:

 • heeft een breed maatschappelijk en sociaal draagvlak;
 • betreft een concreet doel en is geen onderdeel van een geldinzamelingsactie;
 • is ten behoeve van een goed maatschappelijk doel;
 • bevindt zich in het werkgebied van Univé Het Groene Hart.


Niet in aanmerking komen:

 • instellingen/organisaties van kerkelijke of levensbeschouwelijke gezindte, in welke vorm of aard dan ook;
 • verzoeken die te maken hebben met gevaarlijke en/of milieubelastende activiteiten of evenementen;
 • verzoeken die louter een persoonlijk doel nastreven;
 • verzoeken van politieke aard of die betrekking hebben op een specifieke bevolkingsgroep;
 • verzoeken van aanvragers die geen klant van Univé zijn.

 

Heeft u een aanvraag voor de Stichting Samen Schenken?

Vult u dan het aanvraagformulier voor donatie in. Binnen een maand zullen wij u een reactie geven of wij uw aanvraag kunnen honoreren. Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd, zullen wij u persoonlijk de cheque overhandigen.


Univé Buurtfonds

Past uw project niet bij Stichting Samen Schenken? Dan maakt u misschien wel kans bij Stichting Univé Buurtfonds. Het Univé Buurtfonds ondersteunt allerlei initiatieven en activiteiten. Kleinschalig. Maar wel met een blijvend effect. Projecten die risico’s voorkomen of schade beperken. Of projecten die bijdragen aan het fijn samenleven in de buurt. Wilt u een mooi project opzetten in uw buurt? Kijk dan of het Univé Buurtfonds u kan helpen.

 

Heeft u vragen?

Stuur uw vraag naar samenschenken@unive.nl. Wij zullen u zo spoedig mogelijk een reactie geven.

Aanvraagformulier donatie