Zijn uw omzet, voorraden, loonkosten en aantal medewerkers (recent) veranderd?

Zijn uw omzet, voorraden, loonkosten en aantal medewerkers (recent) veranderd?

Het is raadzaam om uw gegevens jaarlijks door te geven aan ons om uw verzekering(en) te actualiseren. De premie die u voor een aantal verzekeringen in een lopend verzekeringsjaar betaalt, is een voorschotpremie. De premie is namelijk berekend op basis van de gegevens van uw bedrijf die op dat moment bekend waren. Maar die gegevens veranderen. Het aantal medewerkers, de loonkosten, de omzet en winst kunnen toe- of afnemen.

Na afloop van het kalenderjaar, als de definitieve gegevens over het afgelopen jaar bekend zijn, vragen we u deze gegevens bij ons aan te leveren. De definitieve gegevens worden vergeleken met de bekende gegevens.

Neem als voorbeeld ondernemers die vanwege de lockdown met oplopende voorraden te maken krijgen. Of kledingzaken, die al enige tijd gesloten zijn en daardoor met een groot deel van de wintercollectie blijven zitten, terwijl de voorjaarscollectie al binnenkomt. Ook zijn er ondernemers die juist bewust hogere voorraden aanhouden, omdat bij fabrikanten de productie teruggelopen is of het goederentransport uit diverse landen vertraagd is.