In de schijnwerpers: Doorwerkgever

In de schijnwerpers: Doorwerkgever

Werkgevers werken steeds vaker door met een werknemer na pensionering, omdat door de vergrijzing er steeds meer kennis het bedrijf verlaat. De gepensioneerde medewerker ('Doorwerker') werkt door uit vrije wil, onder eigen regie en met grote flexibiliteit. Flexibiliteit in het arbeidsrecht is door Wet Arbeidsmarkt in Balans en Wet Aanpak Schijnconstructie sterk aan banden gelegd. Het zijn van Doorwerker vraagt daarom om een bijzondere regeling. Dat is de aanleiding waarom de doorwerkregeling er voor werkgevers en doorwerkers is. Doorwerkgever is de enige uitvoeringsorganisatie van de doorwerkregeling.

Doorwerkgever is het enige bedrijf met een doorwerkregeling die specifiek is gericht op werknemers die na pensionering blijven doorwerken. Een trend in de maatschappij waar ondertussen al meer dan 230.000 ex-werknemers op actief zijn. Hoe Doorwerkgever de doorwerkregeling ontwikkeld heeft en waarom die zo passend is voor bedrijven legt Sjaak van Heukelum, directeur van Doorwerkgever, graag aan uit.

Doorwerkgever is al weer bijna 15 jaar actief op het thema “Pensioen plus Werken”. “Dat begon op het moment dat wij zagen dat er werknemers bleven werken na pensionering en dat daar binnen wet- en regelgeving niets voor geregeld was", zegt Sjaak van Heukelum, die daarvoor een lang verleden heeft gehad in de pensioensector. Dat was het moment dat Van Heukelum zich ging inzetten om een passende doorwerkmogelijkheid te ontwikkelen voor werknemers die wilden doorwerken met de ambitie om dat te realiseren binnen bestaande wet- en regelgeving. “Ondertussen werken al vier op de tien werknemers door. Wij noemen deze mensen doorwerkers. Dat zijn mensen die vrijwillig kunnen en willen blijven werken na pensionering” vervolgd Van Heukelum. “Doorwerkers worden ingezet op het afmaken van projecten, op de overdracht van kennis op nieuwe werknemers, maar ook gewoon als beschikbaar in de flexibele schil van een onderneming”.

Ondertussen heeft onze inzet geleid tot een eerste wet gericht op doorwerkers. Dat is de wet
Werken na bereiken AOW-leeftijd (ingang 2016). Deze wet faciliteert bedrijven om op basis
van arbeidscontracten van Bepaalde Tijd door te werken met een doorwerker. “De meeste
bedrijven gebruiken daarvoor oproepcontracten. Maar de wetgeving rond oproepcontracten is
stevig aan het veranderen, mede door de wet Arbeidsmarkt in Balans” zegt Van Heukelum.
“Er was dus duidelijk behoefte aan een mogelijkheid die de samenwerking tussen werkgever
en doorwerker faciliteert. Voor de werkgever is dat voorkomen van werkgeverrisico’s, voor
de doorwerker zijn dat geen onbedoelde verplichtingen meer in de nieuwe levensfase van
pensioen en beiden willen voldoende flexibiliteit om onderling afspraken te kunnen maken”.

De doorwerkregeling van Doorwerkgever voorziet in al die wensen. Daarvoor maken wij
gebruik van een speciaal regime van de belastingdienst. Doorwerkgever is de
uitvoeringsorganisatie van de doorwerkregeling en heeft daarvoor een afspraak met de
belastingdienst. Als uitvoerder faciliteert Doorwerkgever de afhandeling van alle
administratieve handelingen voor zowel de werkgever als de doorwerker. Voor de doorwerker
verzorgt Doorwerkgever zelfs de inhoudingen en afdrachten van belastingen en premies.

Ondertussen verzorgt Doorwerkgever dagelijks de afhandeling van vele honderden
doorwerkers. “Wij richten ons met onze doorwerkregeling vooral op werkgevers en
werknemers die na het moment van pensionering van de werknemer nog even willen blijven
samenwerken. Daarbij kunnen beide partijen individuele afspraken maken zonder dat het
precedenten schept voor andere werknemers. Daarbij zijn onze uitvoeringskosten lager dan
dat je als werkgever het zelf gaat regelen met alle onzekere risico’s van dien’.

Wat kan Doorwerkgever betekenen voor onze Zakelijke Univé-relaties?
"Haast iedereen kent wel een doorwerker in zijn of haar omgeving. Dat kan ook haast niet
anders met zoveel doorwerkers in Nederland. De standaardarbeidscontracten voor
werknemers zijn niet afgestemd op de wensen van een doorwerker. Logisch ook. Want deze
arbeidsvoorwaarden zijn gericht op ‘sociale zekerheid bij inkomensverlies ‘. En dat is nu wat
de doorwerker al heeft. Vast Inkomen vanuit Pensioen en AOW. Dus helpen wij graag met
onze doorwerkregeling" aldus Sjaak van Heukelum.

Meer informatie? Ga naar www.doorwerkgever.nl of stel je vragen via sjaak@doorwerkgever.nl.