Centerpoint, een trouwe klant van Univé. Maar wat doen zij precies?

Het verhaal achter Centerpoint

Centerpoint, één van onze trouwe klanten, is al 30 jaar actief in de bemiddeling van bouwkundigen en civiel technici. "Ik denk dat we één van de weinige werving- en selectiebureaus zijn dat zich richt op bouwprofessionals op MBO, HBO en WO niveau", aldus Dick van Houten, directeur van Centerpoint. "Er zijn talloze bureaus die uitzenden of detacheren maar veel minder die zich richten op vaste banen in de bouw."

Vastigheid
"Onze kernactiviteit is dus van vast of tijdelijk naar vast", legt Van Houten uit. "Er zijn bouwprofessionals die aan een volgende carrièrestap toe zijn en die niet kunnen vinden bij hun huidige werkgever. Er zijn ook tal van bouwprofessionals die nu gedetacheerd worden en een vast dienstverband ambiëren. Maar we zijn geen headhunters. In die zin nemen we een passieve houding aan."

Maatwerk is onze belofte
"Onze belofte naar professionals is: we hebben de juiste baan voor je of we zoeken er één", vertelt Van Houten. "En dat is altijd maatwerk. Dat betekent vrijwel altijd een arbeidsintensief traject. Daarom stellen we best wel eisen aan professionals die Centerpoint willen inschakelen. Hebben ze zelf al enkele procedures lopen? Dan wachten we daarvan liever eerst de resultaten af. Maar ook belangrijk zijn de motivatie, de ambities, talenten, succesfactoren, verbeterpunten en groeikansen. We werken het liefst op basis van exclusiviteit.
Onze belofte naar onze opdrachtgevers is net andersom: we hebben de juiste kandidaat voor je of we zoeken er één."

Waar Centerpoint zich in onderscheid? "Voor ons is een goed CV belangrijk maar zeker niet zaligmakend. Om de selectie zo goed mogelijk te doen maken we gebruik van twee tools: de Competentie-detector en de Functie-indicator. Die meten competenties en persoonlijke eigenschappen. En die zijn minstens zo belangrijk als een sterk CV. Het opstellen van zo’n profiel door een professional duurt ongeveer vijftien minuten en kan online. Het geeft ons een goed beeld van talenten, succesfactoren, groeikansen en  verbeterpunten van professionals. En het leuke is dat in 99 van de 100 keer de professional zich in het profiel herkent."

"Ontvangen we een selectieopdracht dan moet er een profiel worden opgesteld door de opdrachtgever", gaat Van Houten verder. "Dit functieprofiel meet dezelfde competenties en persoonlijke eigenschappen en is als het ware een spiegelbeeld van het competentieprofiel. Het functieprofiel geeft aan welke competenties en persoonlijke eigenschappen van belang zijn voor een succesvolle uitoefening van de functie. We noemen het ook wel “het ideale kandidaatprofiel”.

"Een match tussen beide profielen biedt perspectief", gaat Van Houten verder. "Maar die match is er natuurlijk niet altijd en dan gaan we contacten leggen met bedrijven waar die match wel gevonden kan worden. Als je bijvoorbeeld een ondernemend type bent en dus graag de ruimte krijgt om initiatieven te nemen en de opdrachtgever geeft aan dat het nemen van initiatieven alleen is voorbehouden aan de leidinggevenden dan kan het CV  nog zo mooi zijn maar is er vrijwel zeker geen match tenzij het om die leidinggevende functie gaat. Competenties die we onder andere meten zijn Organisatie en Prestatiemotivatie. Persoonlijke eigenschappen zijn onder andere Overzicht, Actiedrang, Zelfdiscipline en Grondigheid."

"Het kan voorkomen dat beide partijen toch nog twijfels hebben. Als ze beiden het gevoel hebben dat er mogelijkheden zijn om die twijfels te overbruggen dan spreken we af om eerst een detacheringperiode aan het vaste dienstverband vooraf te laten gaan."

Kwaliteit
"We gaan altijd voor kwaliteit. We zeggen wel eens: 'Kwaliteit kost geen tijd." Omdat het een houding is. Maar in ons geval kost kwaliteit heel veel tijd. Het schuiven van een CV gaat per slot van rekening aanzienlijk sneller dan profielen laten opstellen, vervolgens analyseren of de match er is, referenties trekken, een uitgebreid resume opstellen enzovoorts.
"

Werk aan de winkel
Van Houten: "Periodiek vragen we de opdrachtgevers ook of ze ons willen beoordelen. We meten onze dienstverlening op tien punten en dat loopt van de kwaliteit van onze correspondentie tot en met de ondersteuning door de consultant tijdens het gehele proces. 85% beoordeelt onze totale dienstverlening als Goed en 15% geeft ons een Voldoende. Er is dus nog werk aan de winkel!" 

Hoe Centerpoint de toekomst ziet? 
"In onze visie zal in de bouwkunde en civiele techniek flexibele arbeid altijd een rol van betekenis spelen. Dit is inherent aan het projectmatige karakter van de werkzaamheden. Bovendien is, mede door elkaar opvolgende crises aangetoond dat verantwoorde flexibiliteit van (over)levensbelang is."

"Maar we vinden ook dat ieder bedrijf moet beschikken over een hooggekwalificeerde “harde kern” van professionals", zegt Van Houten. "Om ondersteuning te bieden bij het op niveau houden van die harde kern schakelen bedrijven Centerpoint in. De flexibele schil om de harde kern heen is het terrein van uitzenders of detacheerders."

Er zijn grote plannen om 1 miljoen huizen te gaan bouwen. "Maar dat zal nooit gaan lukken met een overspannen arbeidsmarkt in de bouw. Er zal, beduidend meer dan in het verleden het geval is geweest, fabrieksmatig geproduceerd moeten worden. Anders gaat het niet lukken", besluit Van Houten.