Marktontwikkeling brandverzekeringspremie

Marktontwikkeling brandverzekeringspremie

Toezichthouders zien tegenwoordig streng toe op de vermogens van alle verzekeraars. Hierdoor is Univé in staat om richting de leden haar continuïteit te kunnen waarborgen én haar toekomstige verplichtingen na te komen. Feit is wel dat het aantal zakelijke branden de laatste vijf jaar zijn verdubbeld en dat het schadebedrag bijna het dubbele is van een gemiddelde zakelijke schade. Dit zorgt ervoor dat Univé haar premies voor de brandverzekeringen vanaf oktober 2020 gaat verhogen.

Voorkomen en beperken
Univé is continu bezig om de premie-inkomsten en schadelast in balans te houden. Dus willen wij samen met onze leden zoveel mogelijk risico’s voorkomen en de gevolgen daarvan beperken. Immers een (grote) brandschade heeft veel impact op de continuïteit van een bedrijf: ongeveer de helft van de kleine tot middelgrote ondernemingen is binnen twee jaar na een brand failliet. 

Preventie, borging en inspectie
Het voortbestaan van uw onderneming is van het allergrootste belang. Een doorlopend proces, waarin preventief (risicoherkenning) en voorkomend handelen, een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers en een goede borging van uw bedrijfsprocessen van essentiële waarde zijn. Regelmatige inspecties en (elektra)keuringen dragen bij aan deze veiligheid. De preventie-eis(en) vindt u terug op uw polis(sen). In dat geval geldt een verplichtstelling.