Heeft u personeel in dienst? Denk aan uw RI&E verplichting!

Heeft u personeel in dienst? Denk aan uw RI&E verplichting!

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, oftewel RI&E, is een belangrijk aspect van bedrijfsvoering. Zo belangrijk dat de overheid de RI&E via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel. Inspectie SZW controleert hier dan ook streng op. Daarom is het goed om hier nog eens bij stil te staan.

Ingewikkeld?
Dat valt mee. Een RI&E omvat twee dingen: een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico's in uw bedrijf en een plan voor het oplossen ervan. Met deze twee zaken kunt u de risico's voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico. Op www.rie.nl wordt u wegwijs gemaakt hoe u dit eenvoudig kunt oppakken.


Verplichting?

De RI&E is verplicht voor alle ondernemingen en organisaties met werknemers. De RI&E is geregeld door de overheid via de Arbowet. Kleinere werkgevers met maximaal 25 werknemers hoeven hun RI&E niet te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Werkgevers met meer dan 25 werknemers hebben dus wel deze verplichting.


De vrijstelling geldt alleen als u gebruikmaakt van een erkend RI&E-instrument voor uw branche. Erkende RI&E-instrumenten voor de verschillende branches moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten werkgevers en werknemers uit dezelfde branche het instrument in samenwerking hebben opgesteld. Het instrument moet ook getoetst zijn door een gecertificeerde arbokerndeskundige. Verder moet het instrument aangemeld zijn bij het Steunpunt RI&E en op de website digitaal verkrijgbaar zijn. Kijk ook op deze site welk instrument voor u van toepassing is.


Door de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt hierop steekproefsgewijs gecontroleerd en na een bedrijfsongeval komen ze zeker langs. Wanneer er geen RI&E kan worden overlegd volgt er een boete en zelfs kan er een proces verbaal worden opgelegd.


Samenvattend

Voor wie voer jij een RI&E uit? En wat zijn de voordelen van een RI&E?


Omdat het moet, maar vooral:

  • Voor je medewerkers, want het verbetert de werkomgeving.
  • Voor jezelf, want het voorkomt verzuim en verbetert de prestaties van medewerkers.