Arboregels voor opdrachtgevers inzake ingehuurde ZZP’ers

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’er) blijft groeien. Bij zowel de zelfstandige als de inhurende partij bestaat de gedachte dat voor de ZZP’er minder wettelijke arboregels gelden. Het idee dat arbeidsomstandigheden met de inhuur van een ZZP’er niet langer de verantwoording zijn de opdrachtgevers is niet terecht.

Voorop staat dat de ZZP’er de verplichtingen kent van de Arbowet waar hij/zij zich aan moet houden. Onder de Arbowet vallen de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling.

De misvatting dat minder arboregels voor ZZP’ers gelden kan grote gevolgen hebben. Zeker bij de risicovolle sectoren zoals landbouw, industrie, bouwnijverheid, binnenscheepvaart, reparatie- en installatiebranche. Want juist daar verdient veilig en gezond werken dikwijls veel aandacht. Het is in het belang van de ZZP’er, maar ook in het belang van anderen, dat u veilig en gezond werkt.

Ook al bent u voor de Belastingdienst een ZZP’er, er zijn situaties waardoor u voor de Inspectie SZW (Arbowet) geen zelfstandige bent, maar werknemer of zelfs werkgever. Ook leest u met welke verplichtingen u rekening moet houden en waarom deze ook voor u gelden.

De brochure van de Inspectie SZW beschrijft compact waar de ZZP’er rekening mee moet houden.

Conclusie: Voor ondernemers zonder personeel is nagenoeg de hele Arbowet van toepassing. De uitzonderingen zijn zo ondergeschikt dat die geen effect hebben op de uitvoering van het werk. Het volgen van de wet heeft alleen maar voordelen voor deveiligheid en gezondheid van de ZZPer. Zeker als we ons realiseren dat de wet en de daaruit voortvloeiende bepalingen en afspraken zijn bedoeld om mensen zo lang mogelijk gezond (aan het werk) te houden. Dit is iets wat voor een ZZPer in het bijzonder van belang is. Want kan hij niet werken, dan heeft dit direct gevolgen voor het inkomen.