Akkoord over verplichte AOV voor ZZP’er

Bent u ZZP’er? Dan moet u zich rond 2024 verplicht gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, indien het niet in strijd is met het Europees recht. Zo'n verplichte AOV staat in het principeakkoord over de pensioenen waarover de vakbonden en het kabinet overeenstemming hebben bereikt.

Het voorstel vanuit de Stichting van de Arbeid is als volgt:

De verplichte AOV dekt 70% van het laatste verdiende inkomen en maandelijks maximaal € 1.650,- bruto, gelijk aan het minimumloon. De premie wordt inkomensafhankelijk (naar schatting 8% van het inkomen) en fiscaal aftrekbaar. De maximale premie zal rond de € 220 per maand liggen.

Er is een standaard wachttijd van 52 weken. Deze periode kunt u aanpassen naar 26 of 104 weken. Uiteraard wel tegen een aangepaste premie. Het maximale te verzekeren inkomen is circa € 30.000,-. De AOV loopt tot het bereiken van de AOW-leeftijd.

Belangrijk: Wel kunnen degenen die al een AOV-verzekering hebben, óf zich liever zelf verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, vrijstelling krijgen. Wilt u zelf de regie in handen houden? Neem dan contact op over de mogelijkheden. Onze adviseurs zijn bereikbaar op 015-2742600.