Uitnodiging voor ledenvergadering op 20 december 2019

Univé

Univé Leksprong roept haar leden bijeen voor een besluitvormende ledenvergadering op vrijdag 20 december 2019. Op de agenda staat een besluit over de voorgenomen fusie met Univé Zuid-Holland.

Beste,

Bijgaande nodig ik u uit voor de besluitvormende ledenvergadering van vrijdag 20 december a.s. Deze vergadering zal in het teken staan van de voorgenomen fusie met Univé Zuid-Holland.

Inloop vanaf 10:30 uur
Aanvang       
11:00 uur 

Locatie: Univé-kantoor, Loerikseweg 9, Houten

 

1.            Opening vergadering

2.            Het voorstel tot verlening van goedkeuring voor het Fusietraject, met inbegrip van alle daarvoor benodigde (rechts)handelingen.

3.            Het voorstel tot Omzetting en Statutenwijziging, alsmede het voorstel om iedere medewerker van Ploum, voornoemd, te machtigen om de genoemde akte van omzetting en statutenwijziging te doen passeren 

4.            Het voorstel om tot de fusie te besluiten

5.            Het voorstel om goedkeuring te verlenen voor het besluit van het Bestuur om het saldo van de ledenrekening van ieder lid aan het desbetreff ende lid uit te keren, zulks met inachtneming van alle (statutaire) regels en voorschriften ter zake

6.            Ruimte om vragen te stellen

7.            Afsluiting vergadering

De fusiestukken kunt u opvragen bij één van onze kantoren.
 

Met hartelijke groet,

Marcel Frijns