Honderd jaar Her!

In 2018 bestond Univé Her honderd jaar. Reden voor een feestje! Start van het Jubileumjaar was de netwerkbijeenkomst van de Nederlandse Reassurantie Vereniging (NRV). Univé Her had de eer om het event als gastheer te organiseren. Ruim honderd vertegenwoordigers van (her)verzekeraars en herverzekeringsmakelaars uit binnen- en buitenland bezochten Univé in Zwolle om kennis en praktijkervaringen uit te wisselen.

Kennisreis

Maar er gebeurde meer. De herdruk van een boekje uit 1968 over de geschiedenis van Univé Her. Een client event in Lelystad op de Batavia-werf. Het eigen personeel ging op kennisreis naar Londen. Ter afsluiting was er een diner in restaurant Ogterop in Meppel, waar Univé Her honderd jaar geleden is opgericht. Medewerkers en directie, vertegenwoordigers van de Regionale Univé’s en de coöperatie, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen waren erbij.

Rating A (Excellent)

N.V. Univé Her herverzekert exclusief de Regionale Univé’s en Univé Schade, en vertegenwoordigt Univé op de internationale herverzekeringsmarkt. Het jaar 2018 was minder positief dan 2017, onder meer vanwege de grote storm Friederike in januari. De solvabiliteitsatio (SCR-ratio) van het herverzekeringsbedrijf bedroeg eind 2018 217%. N.V. Univé Her heeft een A (Excellent) rating van A.M. Best. De rating is in 2018 opnieuw toegekend.