Wijknetwerken: zorg dichtbij geregeld


Wijknetwerken van Univé zorgen ervoor dat de zorg in een woonwijk lokaal wordt geregeld. Daarin werken de zorgverleners in de wijk en uw eigen sociale netwerk samen. Voordelen: u krijgt snel de juiste en persoonlijke zorg, u kunt langer thuis blijven wonen en de totale gezondheid in uw wijk verbetert. Univé is de eerste zorgverzekeraar die dit organiseert voor haar verzekerden.

Waar zijn de wijknetwerken actief?

Univé-wijknetwerken vindt u onder meer in Alkmaar West, Andijk, Hoorn, Heerhugowaard en Den Helder.

Zorgnetwerk en sociaal netwerk

Het wijkteam vormt het hart van een Univé-wijknetwerk. Het team coördineert en is zo de schakel tussen het zorgnetwerk en het sociale netwerk.

 • Het zorgnetwerk bestaat uit de professionele zorgverleners in de wijk, zoals een wijkverpleegkundige, GGZ-instelling, ziekenhuis en huisarts.
 • Het sociale netwerk bestaat onder andere uit uzelf en andere wijkbewoners, welzijnsorganisaties in de wijk, de wijkagent, gemeente, scholen, vrijwilligers en mantelzorgers.

Op deze manier vallen hulpvragen op het gebied van zorg en welzijn niet tussen wal en schip. Samen met gemeenten zorgt Univé ervoor dat deze twee netwerken gaan samenwerken in een wijkteam. De grootte en samenstelling van zo’n team hangen af van de hulp- en zorgbehoefte in die specifieke wijk.

Wat doet zo’n wijkteam?

In het werk van het wijkteam staat de verbetering van de gezondheid in de wijk centraal. Het team signaleert uw zorg- en hulpbehoeften en vormt een laagdrempelig aanspreekpunt bij vragen en problemen. De teamleden gidsen u naar de juiste vorm van zorg of hulp. Zij zijn er voor de coördinatie, maar de uitvoering ligt bij het zorgnetwerk en het sociale netwerk van de wijk.

Voorbeeld van het wijkteam in actie

Oude situatie zonder wijkteam

Mevrouw Konings is 78 jaar en zit niet zo lekker in haar vel. Wanneer zij naar de huisarts zou gaan, zou deze een depressie kunnen vermoeden en haar doorverwijzen naar de GGZ. De GGZ weet ook niet wat er aan de hand is en verwijst mevrouw Konings naar de neuroloog.

Nieuwe situatie met een wijkteam en wijknetwerk

Mevrouw Konings is 78 jaar en zit niet zo lekker in haar vel. De wijkzuster gaat langs en bespreekt vervolgens haar situatie in het wijkteam. Daar komen ze tot de conclusie dat mevrouw Konings niet depressief is en dus niet in de zorg geholpen hoeft te worden. Het probleem is dat mevrouw Konings zich eenzaam voelt en om een praatje verlegen zit. Het wijkteam kijkt samen met haar wat de beste oplossing is. Bijvoorbeeld meedoen aan een bridgeclub in de wijk. Of via 'Grip op je dip' chatten op internet. Naderhand bezoekt de wijkzuster haar regelmatig om te kijken of haar situatie is verbeterd.

De rol van de wijkbewoners

Het wijkteam betrekt u en de andere wijkbewoners ook bij het oplossen van de hulpvraag van de wijk. Wat kan de wijk zelf doen? Bijvoorbeeld via bestaande vrijwilligersinitiatieven. Of door nieuwe vrijwilligersinitiatieven op te zetten, zoals:

 • een bridgemiddag organiseren om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen,
 • elkaar helpen met papierwerk of klusjes,
 • een buddysysteem opzetten of
 • een wandel- of sportclubje beginnen.

Wanneer dat nodig is, wordt er professionele hulpverlening ingeschakeld.

Waarom een wijknetwerk?

 • Op een plezierige manier kunt u langer thuis blijven wonen en beter meedoen in de samenleving.
 • U wordt in een vroeg stadium geholpen, krijgt de juiste zorg op de juiste plaats en wordt niet van het kastje naar de muur gestuurd.
 • Er zijn vaste gezichten in de wijk; u hoeft dus niet tien keer hetzelfde verhaal te vertellen.
 • We kunnen mantelzorgers beter ondersteunen.
 • Elke wijk krijgt zorg en welzijn op maat, afhankelijk van de zorgbehoefte.
 • U houdt zelf de regie over uw gezondheid, leert uw eigen situatie regelen en leeft uiteindelijk gezonder.
 • Zorg en welzijn worden beter op elkaar afgestemd, dus de zorg wordt beter georganiseerd. Hierdoor dalen de kosten van de zorg en dat heeft een positief effect op de premie van de zorgverzekering.

Naar de pagina Gezond Univé.