Nierdialyse: thuis dialyseren


Moet u om de zoveel tijd naar het ziekenhuis voor nierdialyse? Dan is er voor u een alternatief: thuisdialyse. Dezelfde dialyse, maar dan hoeft u de deur niet meer uit. Zo wordt het dialyseren, als een niertransplantatie voor u niet mogelijk is, hopelijk iets draaglijker. Er zijn in Nederland verschillende dialyse-centra die u hierbij kunnen begeleiden. Voor de extra kosten krijgt u een tegemoetkoming.

Voordelen van thuisdialyse

Thuisdialyse heeft vele voordelen. Thuis is het altijd rustiger, vertrouwder en comfortabeler. Het bespaart u ook veel reistijd waardoor u meer tijd over heeft voor leukere dingen. Daarnaast resulteert het in lagere zorgkosten. Er zijn in Nederland verschillende dialysecentra die u hierbij kunnen begeleiden. Dialyseert u nu nog in een ziekenhuis of dialysecentrum? Informeert u eens bij uw internist / nefroloog of thuisdialyse voor u mogelijk is.

Aanvragen van thuisdialyse

Thuis dialyseren is niet voor elke patiënt mogelijk. Het moet medisch verantwoord zijn en dat is een beoordeling die alleen uw behandelend nefroloog of internist kan maken. U kunt samen met uw nefroloog of internist het aanvraagformulier thuisdialyse invullen. Zodra Univé het ondertekende formulier heeft ontvangen, kunnen de relevante zaken geregeld worden en ontvangt u van ons een informatiebrief.

Tegemoetkomingskosten

Als u thuis gaat dialyseren heeft u recht op tegemoetkomingskosten. Dit is een vergoeding voor de extra kosten die u maakt omdat u thuis gaat dialyseren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan stroomkosten. U vindt de tegemoetkomingskosten in de tabel. Op het aanvraagformulier vult de nefroloog onder andere de vorm van thuisdialyse in en de datum dat u thuis start met de dialyse.

Soort dialyse Vergoeding per week Vergoeding per maand
CAPD € 28,72 € 124,36
CCPD/APD € 40,38 € 174,85
Hemodialyse 1 - 3 keer per week € 45,86 € 198,57
Hemodialyse Om de dag € 59,70 € 258,50
Hemodialyse 4 - 5 keer per week € 73,53 € 318,38
Hemodialyse 6 - 7 keer per week € 96,09 € 416,07

 

De tegemoetkomingskosten worden rond de 27e van elke maand op het bij ons bekende rekeningnummer aan u overgemaakt.

Woningaanpassing

 • Aansluitkosten CCPD / APD
  Voor CCPD heeft u alleen een afvoer nodig en een geaard stopcontact/aardlekschakelaar. Voor de veiligheid en het belang van een correcte aansluiting van het pd-apparaat dient u een erkend installatiebedrijf in te schakelen. U kunt naast het ingevulde aanvraagformulier direct de originele nota's van de aansluitkosten naar ons opsturen. Het adres vindt u op het aanvraagformulier. U kunt er ook voor kiezen om dit te laten regelen door een gecontracteerd thuisdialysecentrum. Uw behandelend arts kan u hier naar verwijzen.
 • Aansluitkosten CAPD
  Bij deze vorm van thuisdialyse worden geen aansluitkosten gemaakt.
 • Aansluitkosten hemodialyseapparaat
  Voor de veiligheid en het belang van een correcte aansluiting van het dialyseapparaat zult u een erkend installatiebedrijf moeten inschakelen. Wij adviseren u om dit te laten regelen door een gecontracteerd thuisdialysecentrum. Uw behandelend arts kan u hiernaar verwijzen. U kunt naast het ingevulde aanvraagformulier direct de originele nota(‘s) van de aansluitkosten naar ons opsturen.
 • Aansluitkosten wastafel
  Als u op de 2e etage gaat dialyseren en u heeft niet de mogelijkheid om uw handen te wassen, dan kunt u een vergoeding ontvangen voor een wastafel met mengkraan. U heeft recht op een vergoeding van maximaal € 250,- voor de aanschaf van de wastafel, de mengkraan en de benodigde materialen om de wastafel aan te sluiten. Het arbeidsloon vergoeden wij volledig mits de aansluiting zo eenvoudig mogelijk is uitgevoerd en de arbeidskosten duidelijk op de nota gespecificeerd zijn.

  Stuur de originele nota's voor de aansluitkosten mee met het aanvraagformulier thuisdialyse

Woningaanpassing bij hemodialyse

Krijgt u thuis hemodialyse? Dan kan het zijn dat u kleine woningaanpassingen moet doen om de dialyse mogelijk te maken. Dit zijn kosten die nodig zijn naast de aansluitkosten. Voor woningaanpassingen ontvangen wij graag twee offertes van twee verschillende erkende aannemersbedrijven. Wij vragen u te gaan dialyseren in een ruimte van uw woning waar de minste aanpassingen noodzakelijk zijn en die goed voor u bereikbaar is. Dus liever niet op zolder. Het is mogelijk dat u een huisbezoek van ons krijgt om een juiste beoordeling te maken. 

U stopt met thuisdialyse

Als u niet meer thuis dialyseert, heeft u geen recht meer op de maandelijkse vergoeding van tegemoetkomingskosten. U bent als verzekerde zelf verantwoordelijk om dit aan ons door te geven. Hoe moet u dat doen? U stuurt een verklaring in verband met het stopzetten van vergoeding tegemoetkomingskosten bij thuisdialyse naar ons op. Deze verklaring krijgt u eenmalig na ontvangst van het aanvraagformulier. Ten onrechte ontvangen vergoedingen worden door ons teruggevorderd.


Naar de pagina Gezond Univé.