Vergoeding stomamateriaal 2019


Heeft u een stoma? Voor stomamateriaal krijgt u een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Uw stomamateriaal krijgt u vergoed vanuit uw basisverzekering. U heeft wel een verwijzing van uw behandelend arts of een gespecialiseerd verpleegkundige nodig. Hoeveel materiaal u precies vergoed krijgt, leest u in het reglement hulpmiddelen. Hier vindt u het normgebruik van de verschillende soorten stoma’s.

Hoogte van de vergoeding vanuit de basisverzekering

De hoogte van de vergoeding hangt af van de vraag of u naar een zorgverlener gaat die een contract met ons heeft of niet.

Gecontracteerde leveranciers

U kunt voor uw stomamateriaal terecht bij leveranciers waarmee wij een contract hebben. Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. In de Zorgzoeker​ kunt u zien met welke leveranciers wij een contract hebben. Zoek op de rubriek ‘stomamateriaal’.

Lagere vergoeding bij andere leveranciers

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Vraag dan vooraf toestemming bij ons aan. Houdt u er rekening mee dat u in dat geval een deel van de kosten zelf moet betalen. Let op: Is uw leverancier of medisch speciaalzaak niet S.E.M.H.-gecertificeerd? Dan ontvangt u helemaal geen vergoeding.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u uw eigen risico als u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering. Schoonmaakmiddelen en geurmiddelen krijgt u niet vergoed.

Ga naar de pagina Gezond Univé.