ParkinsonNet: betere zorg voor Parkinsonpatiënten


Aankleden, eten, lopen en praten. Voor mensen met de ziekte van Parkinson vormt dit soort dagelijkse handelingen soms een grote uitdaging. Parkinson is een complexe ziekte die zich op verschillende manieren kan uiten. En er zijn vaak meerdere zorgaanbieders betrokken bij de behandeling. Het is natuurlijk belangrijk dat zij deskundig zijn. Maar ze moeten hun behandeling ook goed op elkaar afstemmen. Daarom is er ParkinsonNet: een landelijk netwerk van zorgaanbieders, gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van patiënten met Parkinson. Doel van ParkinsonNet: meer kennis, kortere lijnen tussen zorgaanbieders en zorg dicht bij patiënten.

Een complexe ziekte

Het initiatief komt van het Radboudumc in Nijmegen en de Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Marten Munneke, directeur van ParkinsonNet, vertelt: “In het verleden kwamen mensen met Parkinson bij een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist die weinig van de ziekte wist. Er waren veel therapeuten en relatief weinig mensen met Parkinson. Doordat een therapeut weinig patiënten onder behandeling had, was het lastig om goed geïnformeerd te zijn. Dat is door de komst van ParkinsonNet veranderd.”

Meer kennis en kortere lijnen

Ruim 2.700 zorgaanbieders uit heel Nederland hebben zich al aangesloten bij ParkinsonNet. Dit zijn bijvoorbeeld neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen. "De expertise is verbeterd. Therapeuten weten nu beter wat Parkinson is en wat de beste behandeling is. En verschillende therapeuten kunnen elkaar gemakkelijker vinden. Zo zijn we steeds beter in staat om de ziekte de baas te zijn. En daar hebben de patiënten ook profijt van. Ze zijn sneller bij de juiste persoon en kunnen dus sneller de juiste zorg krijgen", vertelt Munneke. “Wij streven ernaar dat elke Parkinsonpatiënt in Nederland in de eigen wijk terecht kan bij een gespecialiseerde ParkinsonNet-therapeut.”

Lagere kosten

ParkinsonNet maakt de zorg voor mensen met Parkinson beter, maar ook betaalbaarder. "Uit onderzoek blijkt dat patiënten in regio's waar ParkinsonNet actief is tevredener zijn en minder zorgkosten maken dan in andere regio's. Mensen kunnen vaker dicht bij huis behandeld worden door een gespecialiseerde therapeut en hoeven minder snel naar een duur revalidatiecentrum.” Ook blijken er veel minder patiënten met bijvoorbeeld een gebroken heup te zijn in ParkinsonNet-regio's. “Mensen leren beter om te gaan met hun ziekte en vallen minder snel.”

ParkinsonTV

Munneke vindt het ook belangrijk om patiënten goed te informeren over hun ziekte. Daarom is er ParkinsonTV. “We verzorgen elke maand een online uitzending, waarin we een bepaald onderwerp bespreken. Bijvoorbeeld 'Parkinson en reizen' of 'Parkinson en het verkeer'. Het is altijd een onderwerp dat patiënten zelf aandragen. Daar praten we dan in een talkshowachtige setting over.” Het bereik van ParkinsonTV is goed: maandelijks kijken er duizenden patiënten, familieleden en zorgaanbieders naar deze uitzendingen.”

Verder ontwikkelen

Volgens Munneke blijft ParkinsonNet zich in de toekomst ontwikkelen. “Wij willen de kwaliteit van zorg voor mensen met Parkinson naar een steeds hoger niveau brengen. Daarom stimuleren wij bijvoorbeeld therapeuten om bij elkaar op bezoek te gaan en van elkaar te leren. Mensen steeds beter informeren en therapeuten steeds beter opleiden. Daar blijven we ons voor inzetten.”

Zorgvernieuwing

Door de invoering van ParkinsonNet krijgen Parkinsonpatiënten sneller de zorg die zij nodig hebben. En dichter bij huis. Daarnaast hebben zorgaanbieders meer kennis, waardoor zij patiënten beter kunnen helpen. Zorgvernieuwingen, zoals de invoering van ParkinsonNet, houden de zorg voor iedereen goed, toegankelijk en betaalbaar. Daarom zetten wij ons samen met zorgaanbieders in om de zorg te vernieuwen.

Naar de pagina Gezond Univé.