Gezond Univé


Betrouwbare en actuele informatie over gezondheid vindt u op Gezond Univé. Over uw lichaam, over ziekten en geneesmiddelen. Maar ook veel praktische tips, leuke tests en interactieve hulpmiddelen.

Dit zijn de onderdelen van Gezond Univé:

Gezondheidstest
Maak een afspraak, zodat u weet hoe uw lichaam ervoor staat.

Diabetes
Een overzicht van de vergoedingen, advies en informatie.

Thuisdialyse
U hoeft niet meer voor een nierdialyse naar het ziekenhuis. U kunt nu ook vanuit uw eigen huis dialyseren.

ParkinsonNet
Een landelijk netwerk van zorgaanbieders, gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van patiënten met Parkinson.

Wijknetwerken
Wijknetwerken van Univé zorgen ervoor dat de zorg in een woonwijk lokaal wordt geregeld. Daarin werken de zorgaanbieders in de wijk en uw eigen sociale netwerken samen.

Persoonsgebonden budget
Met een persoonsgebonden budget (pgb) kan men zorg voor verpleging en verzorging inkopen en regelen. Ook voor intensieve kindzorg en palliatieve terminale zorg.

Stomamateriaal
Uw stomamateriaal krijgt u vergoed uit de basisverzekering. U heeft wel een verwijzing van uw behandelend arts of een gespecialiseerd verpleegkundige nodig.

Gecombineerde leefstijIinterventie  
Verzekerden met een gezondheidsrisico door overgewicht leren in een speciaal programma minder of anders te eten en meer te bewegen. Vraag uw (huis)arts of u aan dit programma kunt meedoen.

De komende tijd kunt u hier steeds meer services vinden. Ook over preventie en lifestyle. Kijk dus regelmatig of u nieuwe onderwerpen tegenkomt.