Flexibele juridische hulp

Univé Rechtshulp geeft juridische hulp aan mensen die een rechtsbijstandsverzekering hebben bij Univé Schade. In 2018 heeft Rechtshulp ‘De kracht van Univé’ vertaald naar een visie en strategische doelen voor Univé Rechtshulp. Een van de speerpunten is de communicatie met klanten. Die verloopt nu nog vooral per telefoon of mail. Rechtshulp wil dat uitbreiden met juristen op locatie en online communicatie. Via MijnZaak kan de klant bovendien meekijken in zijn dossier.

Top 5

We staan in de top vijf van juridisch dienstverleners. Om in de top vijf te blijven, onderzoeken we nieuwe, meer flexibele vormen van rechtshulp. In 2018 hebben we geëxperimenteerd met Rechtshulp on demand. Geen vaste rechtsbijstandsverzekering, maar rechtshulp tegen betaling op het moment dat het nodig is. Met succes: in 2019 wordt ‘Rechtshulp on demand’ landelijk ingevoerd voor nog vier rechtsgebieden. Het doel is om in 2021 5% van onze omzet te halen uit deze nieuwe vorm van dienstverlening.

Klantproces versnellen

Onze ambitie is om met nieuwe technieken het klantproces te versnellen. Door eenvoudige, repeterende processen te robotiseren, houden onze mensen straks meer tijd over voor contact met klanten. Bovendien maken we minder fouten en werken we efficiënter. Verder hebben we in 2018 gewerkt aan een landelijk programma van de overheid om de rechtspraak te digitaliseren (KEI). De plannen van de overheid zijn inmiddels aangepast. Maar onze voorbereidingen hebben wel al geleid tot verbeteringen in onze werkwijze. Univé Rechtshulp is klaar om digitaal te kunnen procederen.

Waardering: 8+

Klanten waarderen ons steeds beter: in 2018 gaven ze Univé Rechtshulp een 8+. Het aantal rechtsbijstandsverzekeringen is gegroeid, net als het aantal fte’s. Een ontwikkeling waar we de laatste jaren mee te maken kregen, zijn massaclaims. We managen de risico’s die daarmee samenhangen.