Zorgbemiddeling - Wat kan Univé voor mij doen?

Als u snel geholpen wilt worden met zorg, kunt u een beroep doen op de zorgbemiddeling van Univé. Zo krijgt u ondersteuning op drie terreinen. Wachtlijstbemiddeling bij lange wachttijden in het ziekenhuis. En overige zorgbemiddeling zodat u snel bij andere zorgverleners terechtkunt.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.