Alternatieve zorg - Wie mag de zorg verlenen?

Behandelingen en consulten
Wij stellen eisen aan de kwaliteit van alternatieve zorgverleners. Hiervoor werken wij samen met erkende koepelorganisaties. In de Zorgzoeker vindt u de door ons erkende alternatieve zorgverleners. Alleen als u naar één van deze zorgverleners gaat, krijgt u de kosten (deels) vergoed uit uw aanvullende verzekering. Gaat u naar een zorgverlener die niet in Vergelijk en Kies staat? Dan krijgt u de kosten niet vergoed.

Voorschrijven geneesmiddelen
De (genees)middelen moeten zijn voorgeschreven door een arts met een BIG-registratie, huisarts, medisch specialist, kaakchirurg of verloskundige. En moeten geleverd worden door een apotheker of apotheekhoudend huisarts.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.