Spoedeisende zorg - Wat is spoedeisende zorg?

Er is sprake van spoedeisende zorg wanneer u tijdens uw vakantie of tijdelijk verblijf in het buitenland (korter dan 1 jaar) onverwacht medische zorg nodig heeft en de behandeling niet kan wachten totdat u terug bent in Nederland. Bel bij spoedeisende hulp of bij twijfel altijd de Univé Alarmcentrale voor zorg: +31 40 297 5750 (24/7 bereikbaar). 

Niet-spoedeisende zorg
Er is sprake van niet-spoedeisende (geplande) zorg wanneer u: 

  • tijdens uw tijdelijke verblijf in het buitenland (korter dan 1 jaar) zorg krijgt die ook uit te stellen is tot na uw terugkeer in Nederland of
  • voor een behandeling speciaal naar het buitenland gaat. Bijvoorbeeld omdat er in Nederland een wachtlijst is of omdat er in Nederland geen behandeling mogelijk is.
Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.