Waarom kan ik niet bij het Ikazia terecht ?

Voor 2019 hebben Ikazia Ziekenhuis en  Univé een beperking afgesproken voor de hoeveelheid zorg die Ikazia dit jaar levert aan Univé zorgverzekerden. Daarom bekijken Ikazia en Univé in onderling overleg of en hoe patiënten gedeeltelijk verwezen kunnen worden naar zorgaanbieders in de regio. Dit is van toepassing op nieuwe verwijzingen voor patiënten met een Univé Zorg Select of een Univé Zorg Geregeld verzekering. Voor alle verzekerden van Univé is in de regio Rotterdam voldoende ziekenhuiszorg beschikbaar bij andere ziekenhuizen en klinieken.U kunt hierover contact opnemen met de afdeling Zorgadvies van Univé via 088 131 16 17. Zij zoeken een alternatief en houden zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke omstandigheden en voorkeuren. Ook geven ze inzicht in eventuele kostenvergoedingen voor bijvoorbeeld vervoer. 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.