Voetzorg bij diabetes - Wie mag de zorg verlenen?

Zorg vanuit een zorgprogamma
Voor het zorgprogramma in zijn geheel geldt één totaaltarief. Daarom kunt u alleen terecht bij zorgverleners die zijn aangesloten bij een door ons gecontracteerde zorggroep. Deze staan in de Zorgzoeker. Of vraag ernaar bij uw huisarts.

Gaat u voor het zorgprogramma naar een zorggroep die niet door ons is gecontracteerd? Dan krijgt u geen vergoeding.

Diabetische voetzorg door een podotherapeut of pedicure

Zorgprofiel 2 of hoger
Hebt u diabetische voetzorg nodig? Dan kunt u terecht bij een podotherapeut met wie wij een contract hebben voor diabetische voetzorg. In de Zorgzoeker vindt u gecontracteerde podotherapeuten bij u in de buurt. Zoek onder Voetzorg bij diabetes. Een onderdeel van de voetzorg wordt uitgevoerd door een pedicure. De podotherapeut heeft hiervoor afspraken gemaakt met één of meerdere pedicures. Vraag de podotherapeut bij welke pedicure u terecht kunt.

Laat u zich behandelen door een podotherapeut of pedicure die niet aan deze voorwaarde voldoet? Dan krijgt u geen vergoeding.

Zorgprofiel 1
Met zorgprofiel 1 krijgt u diabetische voetzorg mogelijk vergoed vanuit uw budget voor voetbehandelingen.

Hiervoor kunt u terecht bij een pedicure met aantekening diabetische voet, een medisch pedicure of een podotherapeut die is geregistreerd in het Kwaliteitsregister paramedici. Kijk hiervoor op www.kwaliteitsregisterpedicures.nl of op www.podotherapie.nl.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.