Verzekeringsplicht basisverzekering - Wanneer geldt dat?

Met een basisverzekering verzekert u zichzelf voor medisch noodzakelijke zorg. Het afsluiten van een basisverzekering is wettelijk verplicht. Bent u net 18 geworden of bent u teruggekomen uit het buitenland? Dan moet u binnen vier maanden nadat de verzekeringsplicht is ontstaan een zorgverzekering afsluiten.

De verzekeringsplicht voor de basisverzerzekering is niet geldig voor:
- personen zonder verblijfsvergunning;
- personen die in het buitenland werken;
- personen die uitsluitend buitenlands pensioen of uitkeringen ontvangen vanuit verdragslanden;
- militairen in actieve dienst.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met de hoofdverzekerde.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.